Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σφραγίζουν τα σύνορα, εγκλωβίζουν χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠΑΡΤΣΕΑ0ΝΑ-ΑΤΑΕΤ|Κ0 Μ.
Μ|ΛΑΝ-|ΝΤΕΡ. θΥΝΤ|ΝΕΖΕ-ΛΑΤΣ|θ
|·| ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΠΑΝικο, |·| ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΑΔ|ΕΞΟΔΟ,
ΕΝΩ ΠΑ|Δ|Α ΠΝ|ΓΟΝΤΑ| ΣΤΟ Α|ΓΑ|Ο ,. .  `
ΣΦΡΑΓΙΖογΝ _
. ,αν - 5 ·
κι' "
'σὲ ,
ι η_·|·
`.|./
εγκῆωΒίζσυν χιΠιαδε8ζΞ  Ύμεταναστε5 στην ΕΒΜδαΜΩ
ΤΕΑΕΣ|ΓΡΑΦ0 ΕΚΘΕΣΗ - ΣΟΚ Α|'|0 Κ0Μ|Σ|0Ν
| ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | ΜΠαχαλο σε καταγραφή - ταυτοΠοίΠ«Ελέγξτε τους Πρόσφυγες ση μεταναστών και καθυστέρηση στη
ή είστε... Προς φυγή αΠὁ τη δημιουργία ηοτ5ροτ5 αΠο αμέλεια
Σένγκεν σε τρεις μήνες» της κυβέρνησης
Τ ' Υ ` ι
'ι “νές"
·.Δ`χ
ΑΔΥΝΑΜΟΣ κΡικοΣ |·| ΧΩΡΑ
«Παιχνίδι ευθυνών» αΠο την
κυβέρνηση Που βρίσκεται
αντιμέτωΠη με τα λαθη της, αλλα
και τις Παλινωδίες των Βρυξελλών
|Σ κοκ Αν
100 μΠῆόκα
στους δρόμους
και... φιέστα
γ διαμαρτυρίας
ε στην ΑετστΤσα
450 κοῆΗιγροβι]ἔξ
Εῆῆηνίδες... γδύθηκαν ._  Αγ ή ός
· ·  φοιτ::
για να γινουν μοντεῆα ο .-. .. .Μ .Μπος
εσωρούχων! 3 · 4 .
  . 1.3 ἶ,ἐῳ; 
Σ|Ω|ΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ... ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑ ΞΗΡ0Υ ΣΤΟ ΕσΝικ0 
«ΠΩΜἔΤΞ[ἑ Συ Η α
18 Δ|Σ.€
Α|'|Α|·|ΡΩΤΑ
ΣΕ ΕΦΟΡ|ΕΣ
κΑι ΤΑΜΕ|Α
ΤΟ 2015
Πανω αΠὁ 50.000 οφειλέτες
Προς ασφαλιστική ταμεία βγήκαν εκτός ρυθμίσεων
Σ ΣΕΞ!. (ΠΟ. ΒΚ]
ς:= τη] 
ΓΛ|ΤΩΣΑΝ ΜΟΝΟ
Ο' Μ|·|Ν|Α|ΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΑΥΞΑΝ0ΥΝ ΕΩΣ 25%
ΤΑ Ε|Σ|Τ|·|Ρ|Α ΑΣτικΩΝ
ΣγΓκοιΝΩΝιΩΝ
ῷ]Π:ΞΕ]... ΠΤΖΕΒΞΤΕ Γ.Π©
 ΧΑ] [ἔ©ζΣΕΞΕ©ΒΕ
“ΔΩΣΤΕ κοκκιΝΑ
ΣτΕΓΑΣτικΑ
ΣΕ... ΚΟΡΑΚ|Α,
ΒΡΕ|ΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΕΤΡΑ 2,9 Δ|Σ. €"
Ζητούν και το Προσχέδιο για τΠ νέα
φορολογική μεταρρύθμιση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα