Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές τράπεζεςRecognized text:
““ ἐΕιΣιΑ οιι<0ιχιοινιιΕι ΕΕιινιιΞιΔΑ
ΜΝα“.ω-“-έι“ῳε. ΜΜΕ27.ιΑυ9.ωεΕΩ9ῖ€ζΪἐἐὸὲ[email protected]ήἔἐΑΒΕὲζγΜἐγ5ειΞ ---ζωη Με.
548.22 οι
τεν-“Μ _ - τι σε
Μωω _ _ Μ ,,,,, .................... ..
Μ Κ Μή
ωχ ΜΜΜ __ Μ ° ' ς 40
ΜΜΜ _ _ Μ .................................. ..
ΜΜΜ ω - _ Με ὶι°_°°“° ι7
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-ΜΧΔ! _ _ αν" Με Με τσι Μ .................................. ..
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το ΚΡΑΤΟΣ «ΦΟΡΤΩΘΙ·ΙΚΕ» ΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ
ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑθΜΑ
για τις ευρωπαϊκές ιιιιι τις ερωτικές τράπεζες
 τη' τ λ
Η Παγκόσμια Τράπεζα μειώνει
τις προβπέψεις για το πετρέπαιο για
το 2046. πόγω υπερ-προσφοράς
ης..-- 
' £Ψ+Ψ. Χ
Ή ι.  ··
ε· ..Στ
έ· ς .. .
ή; “ ὅ 
._-;.ῆ _Ἑ «σε... .
·»:. ·:ι.ι.“ξ.·' ι. ·. ·. . . -Με .1 Δ. Φωτ.: πελτέ
οι παθογένειες των
που διαβάζει στον διεθνή Τύπο. Όχι βέβαια χθες ή προχθές αλλά καιρότώρα. Το τραπεζικό σύστημα της Ευ
Ε ίναι να τρελαίνεται κανείς με αυτό
 ρώπης μάλλον αντιμετωπίζει διαφορε
τικά θέματα από τα δικά μας. Και άντε
στην αρχή της κρίσης να το καταλάβουμε. Είχαμε τράπεζες με μεγάλη έκθεση
σε τραπεζικά ομόλογα. Τώρα; Το πρό
- ' βλημα ειναι τα μη εξυπηρετούμενα δά
νεια. Λες και μόνο οι 'Ελληνεςδενπληρὡνουντα δάνειά τους. Αλλού τι γίνεται;
Τις γερμανικές τράπεζες, που ανδει κανείς ισολογισμούς και κοιτάξει μόχλευση και δει τι έχουν κρύψει... κάτω από
το χαλί, θαφρίξει. Δεν τις ακουμπάνε όμως. Με τις ισπανικές τι έγινε; Μάλλον
τιςχάιδεψαναπλά και ούτε που τις... ακούμπησαν! Με τιςγαλλικές; Τους απαντούν για το φαινόμενο του... ΤΡΙΑ πουλάκια κάθονταν και πλέκανε. Το τι έχουν κάνει δεν περιγράφεται. Αλλά για
την ουσία τίποτα, κουβέντα! Καλά, για
τις ιρλανδικές δεν συζητάμε. Εκεί έγινε
το κόλπο του αιώνα.. .
Εξετάζεται σημισυργία οργανισμού για τα «κόκκινα» σάνεια των ιταηικώγ
βλήματικές της τράπεζες είναι να διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή ”Ενωση Ττι δημιουργία ενός συστήματος
μεταφοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός του ισολογισμού των τραπεζών, σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Οικονομίας Ρία απο Ρσόοεη. Μάλιστα, δεν αποκλείεται μια σχετική συμφωνια να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα", κλπ., κλπ...
Δηλαδή, για να καταλάβουμε: Μόνο οι
ελληνικές ανακεφαλαισποιήθηκαν ξανά
και ξανά; Μόνο οι 'Ελληνες φορτώθηκαν
με τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων νέο χρέος για να μείνουν όρθιες
οι τράπεζές τους, λόγω αρχικά ομολόγων και μετά, εκροής καταθέσεων και
μη εξυπηρετούμενα δάνεια; Δηλαδή μόνο εμείς; Εμείς να φτιάχναμε κανένα οργανισμό, καμιά τραπεζούλα με όλα τα
κακά δάνεια δεν μπορούσαμε; Υπάρχει
και άλλη λύση, αλλά εμείς πήγαμε στην
πιο ακριβή; Μπορούσαν να σωθούν οι
τράπεζες χωρίς να υπάρχουν κόκκινα
στους ισολογισμούς και εμείς είπαμε όχι,
.. .. . . Και τ ” α τι ιταλικέ δια 'ζου ε α ' εκ ιάπ γτ ιά α  :.¦-.ἱ μεταἔρΐτό|λλσί›νς "ίΕΕ: κάμ%ἔπαιἙει;ΤἩαβἔουνἔῇαπράγμα που κάνει η Ιταλία για τις προ- τάκια μας βρε παιδιά; :ι Η. Ξ . η
Μετωπική σύγκρουση ι Η αύξηση ΦΠΑ επιβάρυνε «κώὁωνας» κινὁύνσυ
το καήάθι της νοικοκυράς για την ανάπτυξη
Α. Τσίπρα - κ. Μητσοτάκη Ι
Αν ὁεγ πάρουμε μέτρα το Ασφαήιστικό θα 
καταρρεύσει. είπε σ πρωθυπουργός ι : Ι
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Αυξήθηκαν κατά 4% οι τιμές
σε βασικά είδη ὁιατροφής
Αν αποτύχει ὁιοκυβεύετσι η εφαρμογή
του μνημσνίου. εκτιμά το ΓΠΒ
Σιλ. ι
;›.Ι. ο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Υφεση Ί%
το 20ι θ εκτιμα
η Ευι·σσαηκ
Ξ Εμπασσυ Πρσσηαιτσύυεγσ
για την Οικονομία
η σξισησγηση τα. 7
ιΦΦΓΚΡΓΙ τΑ.οοο€ὐ έ
. Γιατί ήταν η Μετοχή ἐ
Ι Ι ι
ι η η ε· .ι ;
..Η .--ε-...:ὶ.3ύ
οι μετοχές που
πρωταγωνίστπσαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμππό
Σελ. Ι2-Ι3
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
θετική αντίὁραση
με το βπέμμα
στην Ευρώπη
Ο τζίρος περιορισμένος
στα 68 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ερχονται
Εειι·Εεχ, ΡευΙεση,
σαρκα' και κο58
Γιατί ζήτησαν συνάντηση
με Α. Τσίπρα ··
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δεκτή η έφεση
της ιηττεςσιη
για Τθ|θ(ΙΟΜθ
Ανοδος της μετοχής
για 4η μέσα ;- ι .ι ι .
ΕΕΣ: «Επαφής»
η σιαχείριση
της κρίσης
Κριτική στη ὁιαχείριση των
προγραμμάτων βοήθειας τη ιι
Σελ. ΙΙΙ
ΤΟ~?ῦ