Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μεγέιῆε8 ατοιχπματικἑ5 ευκοιρἰε5 στο κουπόνι
"ΠΜ ΜΒΜ Υ!
ο Σημαντικό παιχνίδια σε Εῆῆόδσ,
|σπαινίο, πωπω, Γοῆῆία και Αγγῆία
Δ . . ν γ' μ 'ν.
'ἑ¦<=- - :κκ-“8 
ο Τν απαπα τπ8 ΠΑΕ κι τα
ν μεταγραφική ρεῆαν8 έστω και στο φίνιε
· των μεταγραφών ζητούν οι ΑΕΚτζήδεε
η ° · θέει παῆντέ
Δ 0“Πογέτ, τα δεδομένα “ο
 για |αναῆντο “
ανακοινωθηκε
ο|Ορῆοντα δα
απο την Μακαμπι
Στον ΠΑΟ προσπαθούν να αποκτήσουν
τον Αργεντινό του Πονοιτωῆικού
ο Σφήνα παει να μπει ο Λῆαφοὐζοε στον
ι )_ παίκτπ που Βέῆει και ο Μεῆιοσανί6π5
_ “Πρ 4 . . .
*8. _;·
¦ 9 `-. _  Να |:5ι . ε:>“;.ε:[email protected]#-   
@παπα ΝΑ θ " ' Ξ"Ή"Β “ “2
  .ὅ' ὅ. - ;· ι. :κ