Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σχέδιο - σοκ για "τείχος" στα Σκόπια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
2? 'ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ 20%
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0280
ῖ.30€
Με κνΜπ
κΑι ονο: 2.50€
Μπ.οτπηοΒ.9η
ΔΗΛΩΣΗΣ 2016
Από Τον Μάιο
η πληρωμή
Του φόρου
Νωρίτερα οι φετινέ5
φορολογικέ5 δηλώσειε και η
πληρωμή του φόρου. »28-29
ΤΑ ΝΕΛ θ|'|Λ
"Λ||(|ΛΣ
ΠΟ" "ΑΕΕ
))|2·|3
ΜΕΤΑ ΤΗ ποΓκΑ...
ΜηΤροπολίΤη5
αφορίζει (και)
Το ζίου ζίΤσου
Ασυμβίβασιε5 με Την
ορθόδοξη πίσιη κρίνειπ5
πολεμικἑ5 τέχνεε ο μητρο
πολίτη8 Γλυφάδα. »27
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'κΗ ΕΠ|ΣΤΟΛΗ πογΝκΕΡ ΣΤΟΝ ΣΛΟΒΕΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΧΕΛ|θ-Σθ|(
για «Τείχο5» στο Σκόπια
Σφράγισμα συνόρων με διμερεί8 συμφωνίε8 προωθεί η Κομισιόν γιά νά μπλοκάρει
πε προσφυγικέ8 ροέ8. Επιβεβαιώνουν
στο «Εθνοε» με προθέσει8 ῖων Βρυξελλών
πηγέ8 Με ΕυρωπάϊΚή8 Επιτροπή8
Α ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών απειλεί
το σχέδιο, που, συμφωνα με όλε8 τισ ενδείξει8, εκπονουν
οι Βρυξέλλε8, με σκοπό να μονὡσουν τον ευρωπαϊκό Βορρά
από τι8 προσφυγικέ8 ροέ8. «Πράσινο φω8» για διμερεί8, διασυνορισκου8 ελέγχου8 δίνει ο Γιούνκερ με επιστολή ιου προε
τον Σλοβένο πρωθυπουργό. »|4-|5
ΜΑΝΟΣ
ΔΗΜΩΝ
πι πι
ποπιπικιι
Η σφοδρή αντιπαράθεση με
το ΑσφαλισΤικό σΤην κορυφή
τη5«αΤζένΤα8». σημαιοδότησε την πρώτη σύγκρουση Αλ.
Τσίπρα και κυρ. ΜηΤσοτόκη
σιη Βουλή. Στον «χορό»
μπήκαν και οι αρχηγοί των
άλλων κομμάιων.
ΑΛ. πιπΡΑΣ=
Αν δεν πάρουμε
μέΤρα Τώρα. Το συσΤημα θα καΤαρρευσει
κγΡ. ΜΗποΤΑκπΣ=
ΕίσΤε η πιο επιβλαβή5
κυβέρνηση Τη5
Μεταπολίτευση5 »4-6