Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ο Μαρια
 ιιιιιιιιι 
. - Μια"  _
,χ λύω" ' γ / ἄδ
-_ .α .,
' .ιι ·- Δ ^Δ '
"·Π - ΔΔλμΔΔ·
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4984 ΜΕΛΟΣ ιι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
τ Τσἰι·ιρας=
<<|-| τιρότασὴ
μας δεν
 _ τιεριλαμβόνει
ς; Περικοπές
Ε . έπεσε; ι
“εεε · 
 ι συν-Γε' ξεων »94
"Το ασφαλιστικό ήταν βιώσιμο
εως το 2060Ι μετα ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ"
 “ . :η Πα?
--4ε`“'~=·'
Οδική σύνδεση
Δ.|(.Ν.Τριγλιας Ο Κυρ. Μητσοτόικης
με Χ.Υ.Τ.Α. στη Βουλή=
2|-|ς Διαχειριστικής <<Ειστε η τιιο
Ενότητας εΠιβλαβὴς
κυβέρνηση»
Χαλκιδικής 9
Ερώτηση 38 βουλευτών Ν.Δ. και του Βαγιωνό Χαλκιδικής,
για τις ασφαλιστικές εισφορές της << Ελληνικός Χρυσός»
Θεμα: <<Καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στο Ελληνικό Δημόσιο
ατιό την "Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.">>
Ξεκινούν οι τιλειστηριασμοἰ πρώτης κατοικἰας)
.·5Χ ¦ Κραυγή για συγκέντρωση βοήθειας
_·   υιΥιαιΞι=¦ 'Ενα
  _  στα εννέα Παιδια
 Ξ   ΠΟΥ κόσμο ζει σε
    _·  εμπόλεμη ζώνη 
Εξοικονόμηση χρηματων:
14 ατιλοἰ τρότιοι για να
σου περισσεύουν χρήματα
στο τελος του μήνα