Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Ξ-   | ι-ι πΡοτι-ι
Η. ή ›ἔ κλΘι-ιινιΕΡιλιι-ι
Ξ Εοι-ιινιΕΡιΔλ
κΩΔικΟΣ;6ι97 ι-ιινιΕρι-ιΣιΔ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ του κνκλΔΔΩιν
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ιΑικιονΑΡιΟν ΖΟ]6 | ΕΤΟΣ ]50 | ΦΥΛΛΟ 3.65] |Ο¦50 ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ ·Δ]ΕγΘγΝΤΗΣ: Π^Ν^Τ]ΩΤΗΣ Π- κ^Ρ^Ν]κ^Σ 
Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
«Δεμένα»
τα πλοία για
48 ώρες ψ
Συνόντηση
του Προέδρου
της ΠΕΑ Νοτίου
Αιγαίου και
Δημάρχων με
τον Αντιπρόεδρο
της Αοαοαπ Μ
ΤΟ ΑΣΦΑ^]ΣΤ]](Ο
ΜΒΝΕ] ΤΑ
ΜΑΤΑΖ]ΑΤΗΣ
ΝΑΞΟΥ ΣΤ]Σ Α
ΦΕΒΡΟΥΑΡ]ΟΥ“
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
Τα μικροπροβλήματα της τοπικής κοινότητας Ποταμός που για να αποκατασταθούν δεν
απαιτείται γενναίο κονδόλι. Το αξεπέραστου φυσικού κόλλοας περιπατητικό μονοπότι
που χρειόζεται δυο-τρείς παρεμβόσεις για να καταστεί βατό. Τα παρόπονα των θερινών
περιηγητωντοα νησιού μας που λατρεύουν τον περιπατητικό τουρισμό. οι πλακοστρωσεις
και οι τσιμεντοστρωσεις. Τα 50 μ. του δικτυου υδρεόσεως¦ η κουπαστή των ί0 μ. στο
μεσαίο χωριό. το ιρρόγμα Ποταμός ίΤσικαλαριοό] και ο πρόεδρος¦ Στέλιος Ξενόκης...
το Ξέσπασιια του ιιροέσροιι ως τοπικός κοιιιόιιπας ποταμός. Στέλιου Ξειιόκιι. για το όραμα:
ποιου»
- “Μπαλακι" με έχουν κανει
το... Υπουργείο και η... Συρος!
- Πρότεινα στον δήμο να
βαλει ένα μηχανικό να
παρακολουθεί την πορεία `
τέτοιων έργων»
-«Αλαλουμ επικρατεί παντου. . .»
-ί-| αρχαιολόγος που προσλήφθηκε για το έργο του
φραγματος περιμένει. Στο τέλος. θα ξεκινήσει η υλοποίηση
του έργου και η πρόσληψη της αρχαιολόγου θα έχει λήξει...»
-«Αυτα που γίνονται σίαυτή τη χώρα δε γίνονται πουθενα
στον Κόσμο. Για γέλια και για κλαματα η κατασταση . . .»
Περί χρήσεως και λειτουργίας
 των οδών¦ των πεζοδρομίων¦
 η των πλατειών και των λοιπών
 “ κοινοχρήστων χώρων...
-|·| χρήση των πλατειών όπου λειτουργουν καφενεία
ζαχαροπλαστεία εστιατόρια και συναφείς επιχειρησεις και
καταστή ματα παραχωρείται υποχρεωτικό στα καταστήματα που
έχουν πρόσοψη ή προβόιλλονται στην πλατεία εφόσον βέβαια με
απόφαση του Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρηση τους. ΣΕΑ 3
ΤΗΛ.: 2285Ο.2468]¦ ΜΧ: 22850235] ]¦ Κ|Ν: 69743] ].26Ο Θ-ιΠ8ί|:ἱΜΟ@κγκ|8αίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα