Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Η Ελλάδα θα έχει θύματα από τους αλλοδαπούς"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ _  ι , 
27 ιΑΝογΛι=ιογ
88ο ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00488) 8888
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ΠΔ οροιι ΣΗ γΑ κ Ἡ”   Ν · (ω ι
ο 00000000 ο ῦ ΜΕΣΟΓΕ|0 ΑΡΧΩΝ'
ΠΜ  Μ
0ι Ενοωιιοίοι ζήιηοον
οιοοιοιιεδο 400.000
μειονοοιών οιην
Αθήνο. Το σχέδιο γιο
Την “Τελική Σφογή“
νων Ελλήνων κοι
“νύχιο Τον Αγιον
Βοο0ολομοίον“
σε πλήρη εξέλιξη!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-5, ιο
Άγιος Ποίσιος: "Η κυβέρνηση θα κρατήσει οιροτό μόνο οΤο σύνορα"