Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΡΟΔ|Α|(|·| ἶ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 |ΑΝ0ΥΑΡ|ΟΥ 2018 ΠΜΕΡΠΣ|Α ΠΡΩ|ΝΠ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
“ΜΜΜ ΜΜΜ"
Ποιοτητα και Ποσότητα
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
#υ¦συστὶνο
Διανομή κατ' οίκον
 Επιμένουν δυναμικό
Σε πλήρη οι αγρότες της Ρόδου
απόγνωση
Συμβολική διαμαρτυρία χθες των αγροτών Που έφθασαν με τρακτέρ στο νοσοκο- 
μείο. για να καταδείξουν τα Προβλήματα Που υΠόρχουν. Στη συνέχεια έκλεισαν για μία ώρα την Ρόδου-Αίνδου. Ο· ΣΕΛ. 3
ΠΑΡογΣιΑΣτΗκΕ ΧΘΕΣ κΑι ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΠειλεί ότι θα ουτοκϊονήσει'  της Π Μ Ν ο | | | Ε | |^Σ
αναλγησίας του κρότσυς.
ο Σελ. θ Ι Ι
Υψηλάντη και
Χατζηευθυμίου
στο δήμαρχο Πρωταγωνιστικό ρόλο _. .   '    
Ανεβαίνουν οι τόνοι αντιΠαρόθεσης ¦ Ι Δ' .  · · ° “ 'φ :Η 
 δήμο Ρόδου. διεκδικει η Περιφέρεια ε ε .
Ο ΣΕΛ. 8 και θ Ν Ι Α Ι
, ΟΤ[Ου [γΟίΟυ
Ο ΚαρΠαθιος
ΜΒΝΕ: ἔἱἑἔἰῖΞςἘΞΈΐΞἔΞἄἙἔἔἔἑΞἔΐἔἑἙἘ"ἑἑἩἩ
στικη βιο ηχανία. η Πε ι έ εια Νοτίου Αι αίσυ. Πα συσίασε
το Η χ ρ  Η χτες το τριΗετές ΣτρατηγικἙἙχἐδιο ΑνόΠτυξηςγΤουρισμἔύ. σε συ
νεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών ΕΠιχειρησεων
(ΣΕΤΕ). ΑΠοτελώντας το δυναμικότερο όχημα του ελληνικού
τουρισμού. καθώς το Νότιο Αιγαίο υΠσδέχειαι το 25% ΠερίΠσυ
των διεθνών αφίξεων και συγκεντρώνει το 30% των τουριστικών
εσόδων η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημιουργεί μια ενιαία
εΠικοινωνιακη ομΠρέλα για το σύνολο των νησιών Ο ΣΕΛ. 5
ΑΠό τις Πιο σημαντικές ΠροσωΠικότητες ο Δημητρης Ματσόκης.
Ο ΣΕΛ. Μ
_ ” ' Ο ψεύτης και Δεμότια με  “
/ ο κλέφτης τον Πρώτο σανό στις 
χρόνο χαίρονται! Παραλιες
Μαλλον έ θασαν εκ Του Ανακοίνωση της Ν.Δ. Νοτίου Αιγαίου για τη συγκυβέρ- κως Μι Πἔ0κόλεων ένῖ050
νηοη ΣΥΡ|ΖΑ-ΑΝΕΑ. Ο ΣΕΑ. Η ενδιαφέρον ο ΣΕΛ_ ε
· -' ί · ` Βαρύ Πένθος για το <<Ακονίζει»
ΠΔ κλπ Π' Τ Σταύρο |-|ρακλείδη ΤΠ γραμμη
Β=Μ7|ΝΗῖ < Πιο φτωχή είναι αΠό '
χθες η αθλητικη οι- 
:ΡἔΞν:ιιὡΞἩ8: ο 'αλυσος
σϊός συντάκτης Τον 2Δχρονο εΠιθετικό
<<έφυγε>>αΠό τη ζωή Γιάννη Μαρίνου. Που
 Στη καιηιαηιικα
ΠΔΝΤΠΠΩΛΕ|0
 σε ηλικία 68 ετών. αγωνιζόταν στον Παναρ¦ έ  μετό αΠό γενναία γειακό. αΠέκτησαν οι
 · μαχη με την εΠό- Πρωταθλητές. Ταυτόγ ρότα. χρονο εΠανέφεραν στις τάξεις τους το Γιώργο Λύρα.
Ο ΣΕΛ. 36 ΣΕΛ. 33
ΑΤΘΒ8Θ