Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:_ἶ'  _ ά
  Ι ΤΙΜΗ 0¦60 Ε. Σ"||8""
  ' ΗΠΘημΕρΝὴ Μο ητικὴ Εφημερίδα |
   ~ Μαν ΜΜΜ
Ι ἐ#: ϊ Ό
  _¦ Μονος
· ο' Η ΜΒ
της Κρότος ν" 9
Ε. ΜΑΗ: 11€νν[email protected]€ιΞοΠα8Κ1Μ8.μ ΝΕΒ: ΜΜΜ.αςοΠα8Κ1Μ8πετ ΤΗΛ; 28210-74544 ΜΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.996 (4-1943) σελ-16
Μοναδικό
ωκαωΜν·κό
ευρήματα
Μαν Μπέρι'
ΧανΠ“ν
Δ1αέιστε ακό α... # › ·
· Η Βάλια Βαγ1ωνόΜ να τον αγροτικό τομέα σὺ]   
.ΜΜΜΦΜ“ ΜΒΜ" να η ΜΜΜ|Μ ΜΜΜ
δεν @ουν Πα "μαθήματα" σῶ13 · ·
°Μ“Φ° Μόνον ΜΜΜ στα Δ|8ΒνήΈκΒεωι "Μ "Ν Ρ"""" |
με 119 ως καταστροφών .
ΜΜΜ σε” Β妦“¦¦¦"“¦¦ ΜωωΜΜ Μια
.................... .. σελ 8
π. Στυλιανός θεοᾶορογλό1α1ς σελ.15 '
Δρ. Γιάννας θ. Πολυρό1α1ς σελ.16  
Ζωύ Κωνσταντόπούλου σελ.10  
ΕυτύΧας Μιατσό1α1ς σελ.3 |
ΜΜΜ Πως σελ.4 ΜΒ" ΜΒ"
Νόαμ Τσόμοκ1 σελ.11 ,
Παύλος Πολι1Χρσνό1α1ς σελ.4 
ΙΜΜ   - - - · - - . . . . . . . . . . . . . . _ . . σελ 2 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα