Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Καμπανάκι" ΡέγκλινγκRecognized text:
 σττ1νεντιμόρωσπ των επενδυτών
'·,'«·
. ι ' ι η Ι· - .
.97 .
. ί. 7 οι ί “ · α - 4 . _ . ., . .
κ . · _
 Η ι Α'- Ο ι κ ο ΝΟ' Μ
Νωνν.ΧτἱΜ°ῆ8Ηήο.9τ
ΜΜΜ  _ 'Μ
πτώματα _ Μ
στη ΜΜΜ _ - Ξ
π8νχΑΜα8Μ08α _ .
ΜΜΜ _ 
"ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜ_Μ·“ _ Μαι Με Ντε ται 25η
'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|Δ
τπιῇ-ιἐἐἶζΝφῖλἑι9γποΜ 7- ηχος χροΝοΣ.Αρ.ὸνΜὸγἶἐδτ4© °,;ιη.¦"ιΕέ
Κινηση Μετόχων
 _________ 
 ΐἶἶἶί° .. 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΒΟ' ΠΑ Μ|Α ΝΕΑ ΕΛΛΗΝ||(Η ΚΡ|Σ|·| - ΥΠΑΡΧΕ| ΣΧΕΣΗ ΕΜΠ'ΣΤΟΣΥΝΗΣ. ΤΟΝ'ΖΕ|
ιι|(ΑΜΠΛΝΛ|(|» ΡΕ"|(Λ|Ν|'|(
για ρευστότητα στα και ααασσσιιίες για σαιιαααία
βοι για μια νέα ελληνική κρίση αυ
τή τη χρονιά εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας (Ε5Μ) Κλάους Ρέγκλινγκ σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα το Είεετο. "Δεν το πιστεύω. Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική.
Οι πρώτοι έξι μήνες της περασμένης
χρονιάς ήταν μια καταστροφή. Ο τότε
Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεν
 συνεργαζόταν καθόλου με τους ευρωΗ η πώ'κούς θεσμούς. Όμως με τον Ευκλεί~ι δη Τσακαλώτο, τον υπουργό Οικονομικών από το περασμένο καλοκαίρι¦ υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη αλλά
σήμερα συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα και μοιραζόμαοτε τους ίδιους στόχους"¦ δήλωσε ο κ. Ρέγκλινγκ.
_ Ο επικεφαλής του Ε5Μ αναφέρθηκε
Η _ῷ και στις διαπραγματεύσεις για τη με' ` ταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού¦ λέγοντας ότι "οι μεταρρυθμίσεις των συντάξεων είναι δύσκολες σε όλες τις
χώρες γιατί αυτό μπορεί να θέτει σε
αμφισβήτηση κεκτημένα. Πρόκειται
Συνεχίζουν τις απειηές
Τηνεκτίμηοη ότι δενυπάρχουνφό
Στην Μσκίηεεγ η αξιοπόγηση των:
προβππματικών επιχειρηματικών δανείων
- Ερχεται παίκτη 30-50%
:.¦:.¦ γγ. ς--;,€>;;η': .;α.ῇῖέι: στὴ?
Με: τα ι ~< -ῶ«=Ψἔ£Μί:λι α
“σπα ξειανούν“και τεθειώναυν
 στις μεταρρυθμίσεις 
Δεν πείθει η κυβέρνηση
παρά τις απηαγές
Αα. Τσίπρας: Πρέπει να βρούμε δόσεις
κυρίως για τους πιο αδύναμους
Ν. Μπερτό: Δεν υπαρχει κανένα σχέδιο
να αποπεμφθεί η σπασω τι. . Ξ
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ'Λ - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
λοιπόν για μια σοβαρή υπόθεση και η
ελληνική κυβέρνηση πρέπει να περάσει από αυτή". "Είναι όμως ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς πως το σημείο
εκκίνησης μεταξύ της Ελλάδας και
των πιστωτών δεν είναι πάντα διαφορετικό"¦ πρόσθεσε. Υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι το σημερινό σύστημα δεν είναι βιώσιμα ο κ.
Ρέγκλινγκ προειδοποιεί ότι αν η χώρα
δεν κάνει τίποτα, δεν θα έχει χρήματα
για να χρηματοδοτήσει το συνταξιοδοτικό σύστημα σε πέντε χρόνια.
"Έχουμε λοιπόν τον ίδιο στόχο να δημιουργηθεί ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που θα είναι βιώσιμο. Οι συζητήσεις θα εστιαστούν στο πώς θα το
καταφέρουμε. Αυτή όμως δεν είναι η
μόνη σημαντική πλευρά της πρώτης
αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων.
Θα πρέπει εξίσου να είναι ευκρινείς οι
δημοσιονομικοί στόχοι και οι προσαρμογές που πρέπει να κάνει η Ελλάδα
για να τους πετύχει το 2016 και το
2017, κάτι που δεν θα είναι εύκολο",
πρόσθεσε. ει ί. ·
ΕππΖει σε σπσκπήρωση της αξισηόγησης πριν από το Πασχα
 Φόβοι Ευιοροί για
για έξοδο από τη Σέγκεν επιθέσεις στην Ε.Ε.
ζ Προς 2ετή παρότααπ των εσωτερικών
συνοριακών εῆέγχων η ΕΕ.
ί'. Σταυρνόρας:
Πρόκπηση η
διαχείριση ΝΡτ5
Εκκθπ:ι ς ι
πιεση
' ΜΜΜ 0.502 ε ύ ή
Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας
Σελ. Γ:
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό η θετικό
στο ταμππό
Σιλ. ἶΖ·ἔ,ἰ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Κυρίαρχη η
επιφυηακτικότητα
στο ΧΑ.
Στα 45 εκατ. ευρώ
ανίιπθε οτζίρος ε η ι·
υπό πίεση
οι καταθέσεις
Μόνο από το ΕΜ το όφεπος
για το 2046 ι
οι προκπηαεις
της ΔΕΗ
για το 2046
Τις προτεραιότητες ανέηυαε
ο Εμ. Παναγιωτόκης Σετ. 
ΞΕΝΕΣΑΓΟΡΕΣ
Μειώθηκαν το
204 5 οι δημόσιες
εγγραφες
«Φωτεινη» εξαίρεση
η περιοχη της ΝΑ Ασίας τη ,ι τα
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26