Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κΜηΣε5
Οι κυανόλευκοι πέταξαν δύο βαθμούε
και απομακρύνθηκαν από την πέμπτη θέση
|'|Α|ΚΤΩΝ Σ'|'|·| Δ|Ο|Κ|·|Σ|·| Γ|Α ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
  ΕΜ|'|Λ0Κ|·| ι·ιΑ Λε02ιΝι0
«Δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα»
δηλώνει ο εκπρόσωπό5 του. Σήμερα
2    Δω
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΟΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|Τ|·| 26 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0950
τιΜι-ι; 1,0 ε
|·| «Μ» ΑΝΕΛΥΣΕ
ΤΟ Β|Ν'|'ΕΟ Τ|·|Σ ΦΑΣΗΣ
Σ|ΜΟΕΣ - |'|ΕΡΜΑΤΟ¦
Μο"σροΙὶ895.5
«ΣΤΑΥΡ0ΔΡ0 Μ |»
' ΜΕΝΕ| ΣΓΟ «ΚΟΛΠΟ» ΜΕ Ν|ΚΗ
Ο «Δ|ΚΕΦΛΛΟΣ» »ι Σελ 40,41
Ενώ ο Πορτογάλοε τραβάει συνεχώε από τη φανέλα τον Βούλγαρο, ο επόπτηε
Τάτσηε επιλέγει να δει μόνο την (ανεύθυνη, όντωε) αντίδραση του παίκτη του
ΠΑΟΚ και όχι να υποδείξει πέναλτι και αποβολή του παίκτη τηε ΑΕΚ
Σελ 3-9,47,40
Μ Σελ44
ΒΟΛΕΪ πΑ0κ
«80ΜΒΕΣ» ΜΕ Λ'
ιέ τιΑΜπΛπΣκι
αυρα ο αρχηγ05 των ΗΠΑ
και ο ακραί05 συμι·ιατριώτη5 του
“··°Μειωρ0ΙιΜΞῦ0
ΠΑΟ κ-τ0γΡ
Φ|ΝΑΛΕ ΙΣΤΟ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Λ|ΓΚ
ΣΥΝΕΧΕ|Σ ΑΥΣ|'|·|ΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕ|Σ ΣΤΟΝ ΤΟΥΝΤΟΡ Α|'|Ο ΒΕ"Ρ'|'Ζ|·|,
ΑΡΝΕΣΕΝ ΚΑ| ΑΓΓΕΛ|Δ|·| Γ|Α ΑΜΕΣΗ ΑΓΩΝ|Σ|'||(|·| ΑΝΑ|(ΑΜΨ|·|
Ο κι η τγΜοηΝιΑ Με πΑΝιηΝι0 τιΑ κΑτ2ι-ιιΣΑ'ιΆ
» ΒΕΡΟ|Μ Πιάνει δουλειά ο «Ελε»
Ο) » πΑΝ0ΡΑκικ0Σ: Φαβορί _ η Ι' η η
ο |'|αντελίδη5, «παίζει»  ' · < ¦  . η 15
και του Δερμιτζάκη
» Με ΓιΑΝΝιΝΑ: Συμφωνία -- Μ Η Με ΤΗ ΜΕΤκ05Ρ0κΤ
 ΜΜΔ"Μ%
ιι` Μι·ιιΤΑΝτκ 0ΕΛΕ| 0 Αι·Ρ0τικ0τ, καλέστε το
ΑΡΒΑΝιτΗ 0 ι'ιΑΝΣεΡΜικ0Σ
» ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: ΒΑΣ|ΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΤ' |'|ΑΝΤΖ|ΑΡΑ
Για Δωρεάν Αγγελίε5
2310900360
ι κρακ με ρ
`  Μάρω!" ` ' '
Δ ' ρτατιοη! ~
ζ εΝΔεκΜετ
ί Σιλ 10
χ πΑιχΝιΔιΑ
Π ΜΝεικ0: έτι-ιη
κ0πιΞτχΑτι-ι 0 0ΛΣΕΝ
· Πρηθηκε ο Παννη5 Αβρσῖιιδη5
(54 χρόνια πρόεδροἑ
στον Απόλλωνα Καστσνάὲ· ·
Βρίσκειε αυτό Που θε5
και σε βρίσκουν
αυτοί Που θε5!!!