Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι ο μεγαήος ατακα· τής σεζόν. η
Πάτρικ Γιανγκ. στν μπο
1 ρούοε να ήειυιει χθες οραόυ
από το 250. τυμπαρσσταοήκε στους συμπαικτες του.
το χαρήκε με τήν ψυχή του
και ήανήγύρισε τή οπουοαια
ν|κιι με ενα κασκόή του σου·
μπιακού στα χερια
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ιιτής: ο. ΝιιωΠα'ι'αής
Διευθυντής :υ.νταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ή
4.80 €
των 26ἔιΑήονΑΡιον πιο ο Α.Φ. 45870
Αποοεήοιικε σιωπή:
ΠΑΠΑΝ|Κ0Μ9Υ (ΦΩΤΟ).
που θήήωσε: νΞερω καθε
γωνια του ”γήπεόου...
Νιώθω ποήυ οικεια και
ειναι όμορφο που γύρισα
 “ειχε εκοεήιεει του .μ
Ε ·-ιιαήροπΜικο ινε-νε ,μ
,στα ήπια με το πιο; η
ή να συνκΜνιΖεται απο 
Ϊ” Με Μιάσματα; 
` .θ·ιᾶῦθε του Πειραια ή. 
ΤΡ°ΜΞΡ°¦
ΣΤΟ Λ' ΜΕΡΟΣ
ΑΝ ινιιιιιιττΑ οεν
τα εκαναν σαήατα στήν
τριτή περιοοο ι43-εΞ
το επιμερους σκορ). ισως
οι παικτες του Σφαιρόπουιιου να ειχαν γραψει
ιστορια
4ο Μιμή ήήιὲεμοανισή :πωωΜΜ
απο. ο μικρή-κ
ΑΠΟΣΒθΛΠΜεΝοι οι απρασινοιφ. υπεΦεραν από τον ρυθμό και το παθος των
Πειραιωτών ο ρήγμα-ΜΜΜ και... ρομ- -| Ξ
θαρόισμοι από παντού ήταν τα συστα- ϊ '
τικα του θαυμπιακού στο πρωτο ήμιχρονο (83-29) ο ΚΔ' εκει ΠΟΥ οιιοι Π':τεΥΑΝ ότι ο Παναθήναικος θα γονατιζε. οι “ερυθρόήευκοι» αρχισαν τις
γκαφα. σεχτπκαν εύκοΠα κσπαθια και
το σκορ εγινε θ4-Ξθ στο 28' ο ο Νικ"
πήρε τήν καταστασή στα χερια του και
ήταν ή κυρια αιτια που ο Παναθήναικος
όεν εκανε κατι περισσότερο
¦|ΝΑ| Ο ΟΛΥΜ|'||ΑΚ°¦ και το απέδειξε μετα το καταπΠήκτικό
πρωτο ήμιχρονο. όπου κονιορτοποιήσε τον Παναθήναικό και οεν τον
αΦήσε να παρει ανασα ο οι “πρασινοι» ειναι ευχαριστήμενοι επειοή
γήιτωσαν τα χειρότερα και μια τρομακτική συντριβή. αιιΠα το ματς
τειιειωσε με +44 πόντους και αυτό οειχνει τή αναφορα των ουσ ομαοων
Ο ΧΑΚ" ΚΑΝΑΜΕ "Ο Δεντει·ο ΜΕΡΟΣ ο ο Παθιασμένος ιταΠός τα εδωσε απο. όταν ο Πσναθήναικός
απαντήσε με κοντό σχήμα και τον Γκιστ σε θεσή σε·
ντερ ο Τα οικα του μεγαήα σουτ κρατήσαν τον οπομήιακό συνεχως μπροστα στο' σκορ και οεν επετρειμαν στους απρασινους· να απειήήσουν περισσότερο ο
Σπουοαια εμφανισή από τον Μιήσυτινοθ και μια 4θθ%
οικαιή επικρατήοή που επαναΦερει τήν πρεμια στο
αιμανι και αφήνει τήν ομαδα να αφιερωθει στήν
προσπαθεια τής στήν Ευρωήιγκα. με
επόμενο σταθμό τή Μαοριτή και
τή μαχή με τή και·
~ ο καναμε εξαιρετικό
πρώτο πμιχρονο. αήήα σε
ή 'αυτα τα. παιχνιοια ειναι
όύσκοΠο να θιαχειριστεις
τή όισΦορα ο Η ομαόα
όμως ΜΜΜ και εόειεε
χαρακτήρα ο Πήραμε μια
νική που μας Φερνει στήν
πρώτή θεσή. ή συνεχεια
όμως ειναι ούσκοήή·
Μινι!
9 77119885
2129 05
ΠΠ"'|Α¦: “ο ορυμπιακός νικήοε όικαια
και αξιζει να έχει το
πήεονεκτήμα εορας ο
εμεις Με" θα περιμένουμε καποιο
στραβοπατήμα του ο
Το γεγονός ότι μπήκαμε νωθρα στον
αγωνα σήμαινει επήειιμή προσωπικότήτας ο Έχει πήήγωθει ο εγωισμός μας ο
εμεις ειμαστε οι υπεύθυνοι για τις συνεχόμενες ήττες»
ΧΑΚ!" - `
ΜΜΜ Η ΕΡΜΙΑ ο
Με: ο Η ομαδα εβγα. Πε ποήΠή ενεργεια και
.' αξιζε αυτή τή νικπ ο
η ~ ειμαι χαρούμενος που τα 3
καταφέραμε ο εεήω να `
ευχαριστήσω τον κόμ γ σμο που μας εδωσε
ώθήσπ·
› τ Π_ιωαννπς
ζ “πωπω με τον ιντι 
πει Στρόμιιερι. ο Αμερικανος
ΞεχειΠιζε απο ενεργειακή·
Δ ι στις αύο_πήευρες του
 Μπέσσυ 7 3 ν:
ν πιασει η. ακιιιιτιιιιιιοντ Με ν
η Το ·μήνυμσ· στον Μή:οΥήκοΥ και το τετ κ
 ή α τετ του προπονήτή με τον ΜΜΜ
:οριζεται με Αστερα
ΤριιιαΠήα ο οι Αρκαοες έχουν αποοειχτει
οκήήρό καρύόι για
τους αερυθρόΠευκους· στα παιχνιδια 1
κυπεΠήου ο Μόνο `
τον ισνουαριο του η
το" με τον Μιτσεή 1
ειχε εύκοήο απόγευμα ο οήυμπιακος ω-ο στο οσιιπροι ο τις προήγούμενες τρεις Φορές
οι Πειραιώτες επικρατήσαν στο γκοήι
ΓαΦει 0 ΑΛΕΞΗΣ Β'ΡΒ'||Η¦ (σείδΠ 3)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα