Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πλειστηριασμοί Α' κατοικίας για κακοπληρωτές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'Ρ""Η
26 ΜΝοΥΑΡιοΥ Με
Αη. ΦΥΛΛΟΥ: ι0279
'.30€
ιι“ι.ιι.·ιιι.ιι.  τι Π  ε. 
Θ κέρδη αηό
ΜΑ  του5 αγώνεε
. λ τρυ κυηέλλου
 ι “ · »εε-ετ
.,--·.. _
ῦ : . ^ἔΕΡΓΛΣ'£ΜἩ
.η  ,| "ι .. έ;
ι76ο μόνωοι στην Υγεία και
 Ϊ.3Μ.“Ε.ωΩΜ._. -.. . .
ΤΕΛΕΣ|ΓΡΑΦΑ ΑΠΟ Τ|Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΔ' ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
'|Μ|Π|||'|ΜΜΒ|
Α' κατοικία5 για κακοηληρωτέ8
Ειδοποιητίιρια σε
30.000 ασυνεΠεί8 δανειολήΠτε8 αποστέλλονται
τι8 εΠόμενε8 ημέρε8
Οι διορθώσει5
στο Ασφαλιστικό
Που πρότεινε
η κυβέρνηση
Δέσμη διορθωτικὡν
ηαρεμ βόσεων για νέου8.
ανέργου5. «μ Πλακάκια» και
μεσαία εισοδήματα. τι"
Μακη με του8 θεσμουε
για τριετέ8 Πάγωμα τη8
Πώληση8 «κόκκινων»
δανείων με ενέΧυρο
την κυρια κατοικία
ΜΠΑΦΑ για Πλειστηρια
σμού8 ακόμα και ηρώτηε κατοικία8 αρχίζουν να στελνουν οι
τραπεζα, σε 30.000 δανειοληητε8,
οι οποίοι, αν και έχουν την οικονομικη δυνατότητα, συστηματικό δεν
τιληρὡνουν τι8 δόσ£ι8 του8. :046
'ΗΜΕΡΑ
|'|| Μ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΣΥΜΒ|'|Σ||Σ
 2; δ· - ί . Ι ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Ι Ι | ί |
Μερ“““°Φ“9εων «Η γυναικα Που σε ΠροτασΠ-σοΚ για
για ΤΜ Ήρα” Ι Ι Οί Ι διετή αναστολή
κρίσιμα αηοφόσει5 για την ε σε α Π ο  Η 8  » Ι
πορεια των κινητοηο·ιησεων ΤΠ8 ΣενγΚεν
Τ008 λ0μβ0|νΟϋν 90μερΟ Παραταση των συνοριακὡν ελέγχων
ο' "γροΤε5· ΜΒ Η κυρία Σόκη κυηραίου θυμόται ηὡ5 η οικογένεια τη5 έσωσε τον Σόφη Βεντοι3ρα έωε και δυο χρόνια εισηγούνταιατην
ΥΠΟΥΡΓΟ' ΕΣΩΤΕΡικοΝ ΕΕ
και του8 Εβραίου8 ουγγενεί5 του αηό τη ναζιστικη θηριω8ία. Μα 35 Κομισιόν κρατη-μἑλη τηε ΕΕ. η38-39