Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
·οεοεπεπ@οωΜσ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μέι σχέδιο γη ππιπομπή
της Ελλάδας κι' ιπιπργπππ
της Σένγκεν
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΠΟΡΟΣ
Μ()Κ(ὶΑΝ 8ΤΑΝΙ¦ΕΥ
Η πρωτη αξιολόγηση του προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα για να επιστρέψει η οικονομία σε ανάπτυ
| Ι ' ζμ στο δεύτερο εξάμηνο του
έτους, επανέλαδε ο Γιάννης
- Στουρνάρας σε ομιλία του στο
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο.
"Η επιτυχής ολοκλήρωση της
ή" π ώ". α ιο ό ση είναι απομπΜ|" λ σ Ι  >  ΜΑΝΗ “ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ἑ;::ἶ::ἔἑἔ::.ἶ“;:·:,:
Σελ. 5  · νομίας στο δεύτερο εξάμηνο του
2016", δήλωσε.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ |ΠΠΟΔΡΟΜ'ΕΣ
Ο διοικητής της ΤτΕ είπε ότι η
οικονομία εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε κατά 0,2% πέρυσι και
ότι θα παραμείνει σε ύφεση τουλάχιστον στο α' εξάμηνο του
2016, λόγω της μεταφερόμενης
αρνητικής επίδρασης από το
ι Δ 2015.
Και τούτο, διότι, όπως επεσήμανε, "η εμπειρία δείχνει ότι
κάθε φορά που αποτυγχάνουμε
να ηερατώσουμε την αξιολόγηση του προγράμματος, το κλίμα
εμπιστοσύνης επι8αρύνεται και
ἔ' η επόμενη αξιολόγηση γίνεται
πιο δύσκολη, οδηγούμαστε δηλαδή σε φαύλο κύκλο".
Ο λογικός
ωΐσπνπ αφωνούν
πι ί_ορείς
με απόλυτη
επιτυχία