Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3195O • ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Καµπάνια των δήµων Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και Νέας Ιωνίας για τους
πρόσφυγες µε τη συµµετοχή των σχολείων

«ΠΙAΣΕ ΤΟ
ΧEΡΙ ΜΟΥ»

«Ανάκληση και
παραχώρηση
στον ∆ήµο»

Ζήτησε από τον αν. Υπουργό
Περιβάλλοντος, για τον ΧΕΥ
Νερατζιώτισσας, ο
∆ήµαρχος Αµαρουσίου
ΣΕΛ. 12

Βιωµατική
οµιλία στο
19ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ν. Ιωνίας
Οι µαθητές ενηµερώθηκαν
για τη ζωή των ατόµων µε
προβλήµατα όρασης
ΣΕΛ. 2

«Είµαστε κατά
του εργοστασίου
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας»
Ανακοίνωση του ∆ήµου
Κηφισιάς
ΣΕΛ. 12

Αγώνες ∆ρόµου
Αµαρουσίου
2016 «Σπύρος
Λούης»

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
2016
ΣΕΛ. 16

Ξ

εκίνησε η καµπάνια «Πιάσε το χέρι
µου», που οργανώνουν από κοινού οι
∆ήµοι Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνoς.
Η πρώτη δράση της καµπάνιας ονοµάζεται «Στηρίζουµε το ταξίδι» και θα έχει διάρκεια ενός µήνα.
Συµµετέχουν 51 σχολεία µε 7.698 µαθητές από
το ∆ήµο Νέας Ιωνίας και 32 σχολεία µε 4.612 µαθητές από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνoς.

ΣΕΛΙ∆Α 9
Στην έναρξη του προγράµµατος οι ∆ήµοι, κάλεσαν τους µαθητές των σχολείων, να στηρίξουν το ταξίδι των συνοµήλικών τους προσφύγων, µοιράζοντάς τους σακίδια τα οποία
οι µαθητές θα γεµίσουν, τόσο µε µολύβια, σηµειωµατάρια, σκουφάκια, παιχνίδια, είδη ατοµικής υγιεινής κ.α. που θα φανούν χρήσιµα
στα µικρά προσφυγόπουλα, όσο και µε ευχές,
που θα δώσουν κουράγιο στη δύσκολη πο-

Ποδαρικό µε µία
«ντουζίνα» θέµατα

Οι νέες αποδοχές των
αιρετών στην αυτοδιοίκηση

Το ύψος των αποδοχών των αιρετών µετά την αποσύνδεσή
τους από το µισθό των γενικών γραµµατέων των υπουργείων
και µέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόµενες κοινές υπουργικές αποφάσεις µε τις οποίες θα οριστούν εκ νέου οι αποδοχές, καθορίζονται µε την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών.

ρεία που έχουν µπροστά τους.
Συνολικά, 83 σχολεία - από το νηπιαγωγείο
µέχρι και το Λύκειο - από τους δύο ∆ήµους θα
ετοιµάσουν 700 σακίδια - ένα σακίδιο ανά σχολικό τµήµα. Μέσα σε κάθε σακίδιο, περιµένει
τα παιδιά κι ένα «ηµερολόγιο τάξης» στο
οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν
τις ιδέες, τα συναισθήµατά τους και θα φτιάξουν πολύχρωµες ζωγραφιές.

ΣΕΛ. 7

Αύριο, στις 7 µ.µ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη δηµόσια τακτική Συνεδρίαση του έτους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.
ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα