Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κίτρινη κάρτα από Ε.Ε. για τη Σένγκεν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ . ς ·
··:=|_ κ ,ΐ_ χ Μ7/. 'Λ Λ Λ ξ Λ Λ Λ
Ρ+Μ·$Ί ο: :έ ^ ^ ' "
Ε ῇὶ'|!~ῖ· ο· “ γ' δ ΜΟΝΑ '
Δ εν ΜΑΤΣ ' ΑιιοΔΕκτΛ
ΣΕΛ'ΔΑ
τΡιΜι-ιΝιι ΠΡΟΘΕΣΜ|Λ π · “ 
κίτρινη κάρτα .. 
Ι Ε Ε Σ Ι Β ι ι · · · · ¦ ·
 Ϊ “5.οι:οι“
απο . . για ϊ" ενγκεν ΕΡτ·ἔΣ_ τε
| ΦεβρΟΨρίω Εἰ Ζητούμενο · '· '. ζ. .' “ “Ξ
τι εκθεση της Κομισιον, τον _ . ο α¦-¦οτελεσμΠτ¦_
Μαιο οι ατιοφασεις για το αν ὲ γ Δ :ο κότερος έλεγχος - χ · <
Π Χωρ9 μας ἙΠρΠσε Π Οχι τις Ο  ρ ζ των εξωτερικών · τι " Ε
δεσμευσεις της γ , ο συνόρων της χ.: ο
, · ι ΕΕ. και όχι να 5/ ^ κ `ι
,να,σφρ“γ'στων τεθεί σε κίνδυνο εωΘἑζΟ ι
τα ελληνικα συνορα και . η Σέν κεν " Ο, -`μ/ -7/
να εγκλωβιστουν χιλιαδες '/  ' . τ γ ,
Πρόσφυγες ή μεταναστες //| ς' /
'34”- Ι· ιι|'ἶ|7Λ ι ι Ι |Δ·:;
Ε* > 2 ξ.., Ε
| Ε ι ι Ζ ./ ϊ Ά
Ψ 5 | 93557 ..
!|| · Σ τ | η!” Ϊ @ | ' Α , ·
·· ο 'Η ο · ` ϊ ι , γ  Μ ` Λ Λ . ' ' ' Η
· Ο ο =ἑ__~----'¦-.'- _ ο _ / Ι Λ Λ
¦ ι ι | Η | ο · 'γ Κ" Λ .Δ ' Η |ι
 β ' ¦ στο Εθνικο θεατρο! ¦ ι “ι ¦

Τελευταία νέα από την εφημερίδα