Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στο "σενάριο" συμφωνίας Ελλάδας-θεσμών ποντάρουν οι διεθνείς οίκοιRecognized text:
- Ν  των επενδυτών
Νωω.κτίΜατίετἱτἰο.9τ
Μ. 584.84
ΜΜΜ . _ _
πεΜΜυΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ-ΧΑ _ _
ΜΜΜ ΜΜΜ
Η ·  ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
-ΑΜεὲεΞευυεΞΜοΥ 20% _ - 27ἐὲ.ΧΡὲυ9ε--ΑΕ:.9έΜὸΥ. 5613.
Γενικός Δειχτης
Ν" ΙΠΙ2 ΠΠ "Η ΠΙ
ἔἔἔἔἔ
._ Μ-" -..--_1ΜϋΔΞΕ
Καθοδικές 
Ἐ“ 2ο
«ΒΛΕΠΟΥΝ» ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
ΣΤΟ ιιΣΕΝΑΡΙ0ν "ΜΦΩΝ|ΑΣ
Μεταναστών ποντάρουν οι 6ιεθνείς οίκοι
5&Ρ¦ ΒοίΑ, Εαριται Εεοηοηιιε5 αναμένουν επ
υξάνονται οι προσδοκίες για άμεση
συμφωνία της Ελλάδας με τους Θεσμούς¦ εξέλιξη που θα οδηγήσει
στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησηςτου νέουπρογράμματος και
ή  Ξ θα ανοίξει το δρόμο για τη συζήτηση σχετ ε τικό με ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Αν και οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις που
 'λ : πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη
Η οηοκπηρωση της αξιοπόγησης
ενδεχομένως να επιτρέψει και την άρση των
εερίτε| εοηττο|ε. εκτιμά η Βαηκ οί Μέσω
η  / Προβπηματισμός για
' Ι πορεία του Γενικού Δείκτη Με
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3-5
εβδομάδα διατήρησαν το ρευστό τοπία
· διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και αναλυτές
·- αλλά και ευρωπαίοι αξιωματούχοι όπως
ο επικεφαλής της ΕΚΤ. Μάριο ΝτρόιγκιΙ
εμφανίζονται αισιόδοξοι για επίτευξη
συμφωνιας μεταξύ Ελλάδας και (θεσμών
και επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Ενδεικτική της αισιοδοξίας ήταν η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα¦ σε "Β-" από “σας + " προηγουμένως, από τη ΜΜΜ & Ροοτ|5. την Παρασκευή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου¦
η αναβάθμιση απηχεί την εκτίμηση ότι η
ελλην··<η κυβέρνηση εφαρμόζει τους ο
ρους του οικονομικού προγράμματος. ύψους 86 δισ. ευρώ που συμφώνησε με
τους θεσμούς.
Η 8&Ρ αναμένει ότι¦ έως τα τέλη του
ιτυχη οῆοκηηρωση της αξιοῆύγησης
Μαρτίου , θα υπάρξει συμβιβασμός στο
ζήτημα των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση Της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος και θα αυξήσει
τις πιθανότητες για περαιτέρω ελάφρυνση του επίσημου χρέους της Ελλάδας. εκτιμά ο οίκος. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι εκτιμήσεις της Βαπκ οί
Ανηει·ίςα Μετα" ΙγηςΙι.
Το θετικό σενάριο της Με οί Ατηετίεα για
την ελληνική οικονομία κάνει λόγο για έναρ8ι Τηςσυζητησηςν·η Την ΜΜΜ
του ελληνικού χρέους τον Απρίλιο του
2016, αφού εγκριθούν οι μεταρρυθμίσεις
που προβλέπει η πρώτη αξιολόγηση του
ελληνικού προγράμματος μέχρι τον Μάρτιο και αρχισει η δεύτερη αξιολόγηση. Ανπ”στοιχη είναι και η εκτίμηση της (Συρία'
Εςοηοηιίε5¦ η οποία ετπσημαίνει ότι η
πρώτη αξιολόγηση έχει βαρύνουσα σημασια¦ καθώς μια επιτυχής έκβαση θα ενθαρρύνει την ΕΚΤ να επαναφέρει το
Μίνα για τα ελληνικά ομόλογα και θα σηΜεσηνέναρΘι Τηςσυζήηισηςν·η πνελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ενώ θα
βοηθήσει στην επιστροφή της Ελλάδας
στ·ςανορές.
Προχωρα το Σχέδιο Ἀμεσων
Ενεργειών για τη Βιομηχανία ν
Τι ετοιμάζουν έξι ομαδες εργασίας
- θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο
Ζ:λ. Γ:
Ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“Φουντώνουν» οι
αντιὁρασεις για
το Ασφαῆιστικό
 “η τη αρα ιηι.ι“Μιτις
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο τομπηό
Σελ. ι4-ι7
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Συνέχεια στην
αυξημένη
μεταβηητότητα
Στις 560 μοναδες το
επόμενο βραχυπρόθεσμα
στοίχημα τη. το
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ανησυχία
δείχνουν
ομόηογα, μετοχές
Οι τραπεζικές
καταρρέουν ηογω φόβων
για νέες αμκ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δυναμικά στις
ΗΠΑ το εηηηνικό
γιαούρτι
Στο 4.5 οισ. η «πίτα» του
με ι στα 2 να είναι
εηηηνικού τύπου τα. Η
Σελ. ι:
Δεν αξιοποιεί
τα ταηέντα της
η Εηηάὁα
Στην 49η θέση παγκοσμίως
στην ανταγωνιστικότητα
ταηέντων τα. 7
ΖΙΟ-2ῦ