Previous

Πρωτοσέλιδο Sport Day:Recognized text:
ΜΜΕ· Με"
Το ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|Κ0
ΜΤΑΒΠΕ|ΝΕ0  “Ή=Μ“
κοΜοΣχΕΔ·ο _
Με· Το ΜΜΜ: 7 7 ΕΛ|ΔΜΤΗΣ2ΜΥ
Ο' ΑΜΗΝ'. ΤΑ ΝΕΑ "ΜΜΜ, Π' Χ-ΡΑΠΜ
3 Χ_ _
Η πω' κΕΜΣΕ Μ ΜΒΜ ΠΜ! η
Μι Η" Με Απο ΜΝ ΜΜΜ Μ ἐξ. 7! ΠΑ η" ΜΝΗΜΗ
ΙΜΟ: Δ
ΕΠΕΣΕ Β|ῖΑ2Ε|...κΕἶΔ0Σ!>  ΑπΜΑπΜΗΝπΡοπρΜκο«ωκΜπο»  ΕΜΜΝ...0ΜΠΡΦ|ΕΣ ΣΤ" Λ|ΒΜΕ|Λ >
ΣΥΜΦΩΝΑ Με«εΠΜΜἔ ·
ΠΜΜΜωτ“εΜωμ 
έ ΕπωπΩΣΕχε| 
  “ΜΜΜ ΝΑ ΚΜ: 77 ὲὲ
;  Ρ ΜΕΝΕΙ; 
;  ΜΜΜ 
μ ΠΝ «Δ|κΕΦΜπκ» 8
 :κ Κ
Μ ιι· ΜΜωωΜ
Μ Μ Μακ-Μ·
Μ Η· Μ-ΜΜ*“ωωΜ
Μ ια· Μ·ΜηωωΜ
Μ η: Μωω '
Μ Ισ· ΜΜΜ”
Μ Η· ΜΜΜ”
Μ ΗΜ ΜΜΛΜ