Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 5 κρυφές ανατροπές στα όρια ηλικίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ματ ιι=ηιιι:ιι~.οι Πι1Πι”ι“ΕΞυΣ 2
ΓΚΟΛ Ο ΕΣ|ΕΝ!
ΤΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΑ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ
Γ|Α Χ|Α|ΑΔΕΣ ΑΣΦΑΑ|ΣΜΕΝΟΥΣ
  -  ! :  5 κΡγΦΕΣ
στα όρια ηῆικία5
ΕγΝοῖκοτΕΡΕΣ ηροϋηοθέσεις
θρασου5 και διχασμου ιΞΞΞιιιιιαιιιι:ιιιιυς
ἰἶ;[ζυἘΕΠΡΠΞΞ ως φιλολαϊκό Ο ιιιΤι[email protected]ΟΉΗΟΜΜΕ χώρισε
το τρίτο Μνημόνιο «σαν να τις κινητοηοιησεις σε δίκαιες
μην ηέρασε μια μέρα» αηό και ειδικες, κατήγγειλε όσους
τις ηερυσινές του υηοσχέσεις είχαν υηοστηρίξει το «Ναι» στο
ενώ υηερασηίστηκε τα στελέ- δημοψήφισμα και εηιτέθηκε
χη του για τους κομματικους στον κυριακο Μητσοτακη για ο' 7 ΚΑΤ"Γ°Ρ|ΕΣ ασφαλισμένων Ι
διορισμούς! «νεοφιλελευθερισμὁ». σου ιιΠιιαω
στο |κΑ ηου μηορουν να υηοβαλουν ΜωΜξ"
η ΣΑΛΟΣ Αηο τη: ΝΕΕΣ ΑηοκΑΛγψΕιΣ ΠΑ το ΣχΕΔιο χ  ΠΜ" για συντ“ξ" το 2ο] 6 από ΜΚΑ
Ι ΠΟΥ Ε|ΧΕ θΕΣΕ| ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΜΜΜ/'ΟΥ ΠΑ Π|θΑΝΗ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ .Χ
ΕιΔικο ΕΝΘΕΤΟ 8 ΠΑΜΕ!
ιΔΡ ογΝ ΕιΔικιι ιριΜη γιιοΣιιιΡΕιιΣ ΔΝΕιοΛιιιιιιιΝιι
Πῇ πρι Γ
ατι ι   ΜΜΕ
γ··< η κ
ηαΣ Μακέτα ίέι-ιΜΕΡΕΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟ|(ΤΟΝΟΣ ΛΕΣ' . ·
Ι Το κομηιουτερ ο, _¦ γ -· ΜΠ^Οκ^
«Εκῆαιγε, ετρεμε, ' _  , . γ.. · 4 ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ζητούσε τη μαμά του» .ι  γ.. το“.'ἑωοτ" " ' - κΑι ΣΕ... ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
    “ ' Προ (06€ . τογΣγι=ιΖΑ
·7 · ο' · 'Μ το φον|κο Μακη
” Ϊ 35] ζευγάρι ο
' :Πρ γ ›ΣΕΛ. 12, 29
ΑκΔΔιιΜΔ'ι'κ0ι ΑΠΟ ΧΔΡΒΑΡΝΤ. ΟΞΦΠΡΔ|·| ΘΑ 'ΤΡΟΤΕ|ΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΗΣ|ΩΤΕΣ ΠΑ ΤΟ ΝΟΜ|ΤΕΛ Ε|Ρ|·|Ν|·|Σ › ΣΕΛ. Ή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα