Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
«Δακτμααταρια»
της 0νντινέζε 
α Παναθηναϊκός
ο Τι δείχνει ο δονεισμόε του ΕΒαντζεῆίστα
ΑΟΡΑΤΟΣ
ο ΡΟΛΟΣ Θ
τον ανω
'Με ο Στρσμστσόνι τον κὐνει στην ὐκριι
 ο· μααρμαὐρεε στα
αποδυτήρια του ΠΑΟΚ
ΗΜεΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝΙΑκΗ εΦΗΜεΡ|ΔΛ
| ο ΤιΜΗ 1.3ο€
ο ΛΡ_ ΦΥΛΛΟΥ 2632  Δ  . . ο Τα συμπεράσματα από την πρώτη ό
κγΡιΑκΗ 24 ιΛΝογΑΡιογ 2016 εῆῆηνΜήΜΜωΜ
ΛαοΔοΣ!
Σπουδαία μοτ5 στο κουι·ιόνι,
στήριγμα οι έδρε5
Λανόρέζικα
πριν"
μπορουμε να Χ ' τ°
ΜΜΜ  . "Με
Τ 3,5 φόρες τα ωΜ"° της
ΜΡ" 'ης Παρασκευης
Ι  ” ι ε· η
"°°|   ΕωιτΔι€5 ι η
· «Παρών» φώναξε ο
Πουῆίδο Που με δικό 
του ΥκΟῆ Χόρ'σε τη :'-ζΪ  η με? Δ
 ΐἐ3νΞ2%:Γωκο  ο Μετρόει όννόμειε η ΑΕΚ απόψε
“  Υ  ' κόντρα στον ι·ιΑακ, κόφα για τα
μεταγραφή ταν Παρταγόῆαα