Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ι' ΕΜΣ Ή ΜΜΜ ΑΜ! Πθ|ΜΜ# ΠΜ ΠΑΑ/Μ ΜΑΜ
| ΚΗΝΠΥΜΕ
ΤΠ ΠΠ'ΧΝ|Δ| Α
ΜΜΜ ο κοντ  @τοΜΗΜΛ
ΑΑΜΜΜΜΠΜΜΜΜἩἩΜΜἩΉ%ΜΜ%ΜΜΜΜΜΗἩΜ'
/ ΑΡΜΟΑ|0Σ ΡΥ8Μ|ΣΤΗΣ; ΕΕΣ" - Η ΣΥΜΜΣΤ0ΧΗ ΣΣΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΣΤΑ| ΜΜΟ ΣΕ ΑΣΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ |8 ΕΤΩΝ - ΓΡΑ Η Η Η ΣΤΗ ΝΕ Η Σ: ΠΜ
ΜΜΜ (ΟΦ
ΗΕΛΠ|ΔΑ
ΕΠΕΣΤΡΕψΕ
Πανθραικ6
' ο Αστἑρσ8 «κερδισμένοε»
απο το εκτοε 00 μετον Πανιώνιο
στο μ.μ.(ΝΜ› “
Νομισμα
κΑγτΗ ΑΝΑΣΑ
0Αττ6λλων πέρασε στο τα
Τρίκαλα ( ι-ο›. ιι ΑΕΛ «κόλλησε»
στα Με (00) και ιι διαφορα
μειώθηκε ακόμα περισσότερο
ΤΗ ΕΥ ΕΟΧ/Ε
Π Το μστε Με χρονιαε στα Ν6ρπε
-Μβερτιουλ 4-5 Π Νέα γκέλα
πιο ΜΜΜ · Τρίτο σερί γκολ
για τον ΜΜΜ
Ματ μ
ΘΕΛΟΥΝ
ΡΕ$ΤΑΡΤ
Π 0 ολικ·τισκ68 έλυσε
το συμβόλαιο του ΣονΤζειμε
Π Ψάχνει τισ λυσει5 ο πωπω ιτε
στον ΠΜ Π Αύριο ερχεται
ο ΜΜΜ" τιινΑΕκ που
νΗιιαε δυσκολα 90-82 το Λαυριο
πιο _` ··
ΤΟΥΣ ΕΒΓΑΛΑΝ
Π Διαᾶιτικε για 20' το ντέρμπι
Αρτα - ττΑοκτι-3› και αρχισε
στον εκκενώθιικε τι εξέδρα
μετσυ8 ΜΜΜ των «κίτρινων»
Π Στην 4ο θα» τι Εθνική πολο.
ήττα στον μικροτελικ6 με Ι3-Ι ο
στα ταν0υγγσρια
ΚΑΘΕ ΝΕΡΑ ΣΤΟ
τ ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Σ_:ῷΩτχΗΜΛ ΜΜΜ
Μ$ΕΝΤΜΘΟΑ£.θΠ
κοιλια· Μ ΜΜΜ Μ | κκ·ιι·Μκ Μτιιαι ΜΜΜ | Μ. αλλον απο | σκι· ι ο η Ι    η . - ΔΣ
το  Η" __ε
ΜΔ=_ ΕΟΝ°0ΝζῖΒ058
ΜΜΜ-Μι
· ΝἑΕΡΝ'|| Α"0ΑΕ|ΞΕΩΝ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΣΜΑ' ΣΤΝ' "ΑΠΡ
·|ἴτΡ¦  7
_¦| Ί. >._,›
- `·`
ν Παυλο: ι·ιΑ
τι-ικ Ακουσα"
Π Μετα τον ισοτιαλια στην
Ξανθτι. ο τιΑοκ θέλει το ομιλο
σου θα αλλαξει τα6εδομἐνα
' Ερωτηματικα και εκιιλαξἐι5 
αιιοτονΤουντορσττιν κι Με ·
' Να στειλει το μήνυμα οτι τι 2ο θεση
ττι5 αντικει θελω Ενωση
' Δεν αλλαζει Ι τοσο ο Πογιὲτ
ι Τζεμαουο και Αραβι6ιι5
έχουν βαλει 9 γκολ στον ΠΑΟΚ
ΠΡΕ ΡΕ|ΚΔ|ΕΛΠ|ΖΕ|
7)  Ξ; ~ /
οποσ τολμούν
“ 'Γ ο τι
ΒΑΡΜΑ" ΣΝΤ|ΕΑΑΡ ΧΑ' "ΜΜΜ
ΠΑ' «ΚΑ8ΑΡ|ΣΑΝ» ΠΑ ΤΜ ΜΗΝΑ"
ο ΩΡΑ|0|
' ΟΣιλβα ατιοθεωσετον Σέρβο
λεγονταε οτι στον ο κοουψαιοε
του γατιεδου ' Ο Μεεικανο5
Πετυκετο μοναδικο γκολ.
Με την ασίστ του Φορτουντι
ΜΑΜ".  _ ι.
_γιιΡοκιιτγττ ο
ΠΑΑΗΕΑΣ ΠΑΝΑΙΗΣΕ ΙΒΝ ΟΡΦΑΝ|ΑΗ. ΜΠΑΣΤΑ' ΑΑ' ΠΑ ΤΟΝ ΑΜΜΑΝ]