Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι μυστικές συσκέψεις που έκριναν την πορεία της χώρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΕΡΑΠ ΕΠ'|(Α
ΦΠΑ '|'ΣΕΛΕΜΕΝῖΕΣ
ΑΠΟ τα ιΑκου55Ε οι αυθεντικέε
Μια σειρα 3 βιβλίων με ακτη”
300 φορμακευτικσ βότανο ΠΑ τιμονι ΦΟΡΑ το ΒΙΒΛΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ ο ΜΜΕ τοκοι ΠΟΝΤΙ κΑ-ΠΑΡΑΔΟΣιΑκΑ
Ο· ΡιΑι-ιΣ 24/ι/ι
ΤΑ ΑΑΙΙΙΝ|Ι(Α
ΙΟΙ ΣΑΙΙΕ
'ΚΑΙΑΑΙΙΙΙΙΒΙΝ
:ἔκ Δ
Που έκριναν τΠν Πορεία Πιο Χώρα8 
ε σε"
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ 
Στο ειτε τον ι , ε
ΤΟΥΡΚ|ΚΟΥ ΥΠΕΞ! Ύ κ . 
 Χ" Αν  ο ΤΟΥΡΚΙΑ ¦ ¦ , Ι . ,
η ·'κ"1"· 71  Το σχεδιο για... αριστερα Παρενθεστι · Τα αΠορρΠτα στικακια Που ταξιδεψαν
ΣΧΕΔ|"   σε Πέντε Πρωτεύουσε8 · Αγνωστα ντοκουμέντα αΠό το Πρώτο Ευτοετουρ
ιιιτιιιιιι·π κό
ιιι κοιτα
ιιει·ιιιιιιιισ
» 8¦·38
Η ΑποφΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ ΑΝ ΒΓΕΙ ΤΟ «ΝΑΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ·
ΤΣ'"Ρ^ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ »4-8
ΤΟΜΑΣ Β'ΖΕΡ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣ
ιιιιιι·ΠιιιιΒΕΣΕιΣ 'ωχ ΤΟΥ ΠΑΝΕ'
"Δ Ε[κΜρ" Οι συναντήσει5 στον έκτο όροφο του
Η|"Μ["Σ" υΠουργείου Οικονομικών για το «ριση Χ»
'ΙΡΑΝ ΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΧΩΡΙΑ ΑΕ"...
ΗΜΜΥ"
» ΒΒ·ΒΒ
ο' γ ΜΑΡΙΑ ΣΑκκΔΡι-ι 8. οΛΥΜΠ|Α τΛιΞΜΠοΥΡτκ
Ξ ~ ΙΙ ΝΕΑ ΒΑΣ|Α|ΣΣΑ ΙΙΙ" ΚΑΙ" ΚΑΙ
“πρώτητΜΜνωὰω , Η... |ΙΡ||"Ι||Ι|ΣΣΑ ΙΙΙ" ΤΜΗΜΑ"
“! Η κόρη Με κορυφοίσε Ελληνίὁαε τενίστρισε Αγγελική5 κανελλοΠοὐ·
> λου και τι εγγονή του τέω5 γοητεύουν τα διεθνή ΜΜΕ » ΒΟ·ΒΞ