Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πυκνή ομίχλη στο Νταβός
οελ.Δ
ι ι .
ι ι ινα ί'
ί ἡ ί ·' ῖ/ |“ῖ:Ϊ· ί-. ζ' Ι μ! ζ
Το ασφαλιστικό και η ανελέητη “ Ι Ι  1
σύγκρουση γενεών ΕγκλωΒισμενοι στο κεντρο . ο Α  ς
Α. ΝΕΦΕΛ0ΥΔΗΣ¦ κ. Χ|ΝΡ|ΧΣ | σελ. 6. ίό-ί7 Γ. ΦΛΩΡ|ΔΗΣ¦ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν|ΔΗΣ | σελ. ί8. Η '
ΕΔοΜ Μο Η 2Δ_ι _ι 6
 Μ ΑιοΝιοτΗ
κΑι 365 ΜΕΡΕ
'Ολα αλλιώ8 για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλ. Τσίπρα
μετά από ένα Χρόνο οτπν εξουσία
Ο ΑοΦαλιοτικό και αγροτικό δοκιμαζουν
τι8 αντοΧέ8 Με κο βερνποπ8
Ο Το έλλειμμα ευρωπαική8 οτρατιτγική8
επιτείνει τΟΙ13 κινδύνοι15
σελ. 3. 8-ί Δ