Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Τα σταφύλια της οργής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μή οεΑτι>ικεε
 Αυτη ι Ξ ΠΑΡΑΠΑΣειΣ
 την Κυριακή Χ 
 Μίνα
 Μαρ. // στην Τ!μΠ
 ἔἐἐ% Χ. -ἔ του ενοε
ΡΕΚΟΡ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
το ΒΗ
Μ Δ. ΜΜΜ ί1957-2ΟΟ9) ΕΚΔΟΤΗΣ: Π|Μ¦ Η. 'ΥΜ
Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΜΠ '. ΜΡΜ0Μ
Κ γ Ρ Ι Α Κ Η Σ
κεντρικό γραφεία: Μικσλακοι·ιουλου 80. Αθηνα 115 28
Ξ 211 385.7000. Εστω: τονιιηε@σαιηει.ετ
Ματια: Μρ7/νΜνν.Ισνίιηε.ει
Ί` Ρ' Σ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|ΟΣ ΑΑΜΠΡΑκΗΣ
Ετοε ιδρυσεω5 1922
Ετοε 949 - Αριθ. 18437
ΚΥΜ" Μ ΜΥΑΜΥ Μ·
τι" Λογια. Με ασ.. Ζω σο.. ΜΜΜ ιεροιιαρτυρο8
Ανατολη 07.38 · Δόση 17.39. Πανσεληνοε
© το ΒΗΜΑ
Εκδίδεται αι·ιό τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Ααμι·ιρόκη ΑΕ.
ΑΙ ΒκΔρ^ρΗ
Σε κλοιό αγροτών, δικηγόρων, μηΧανικὡν και όανειστὡν ο κ. Τοίτιραε
Τα σταφύλια τισ οργ ιτε
· Εναν χρόνο μετά η Πρώτη κυβέρνηση της Αριστερός αμφισβητείται Η κοινωνία βράζει. ο ΣΥΡΙΖΑ
χανει την Πρωτιά. ο Μητσοτάκης Προηγείται και η κυβέρνηση αναζητεί σωσίβια στον εκλογικό νόμο
29.Ο% 30.99. '_8,6% 6.1% ` 7.9% γγγγ ”3,1% 4,3% 3.6% 2,5% 4.Ο%
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α3-5. ΓΚΑΛΟΠ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Μ ΜΗ (ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕ ΑΝΑΓΩ|Ἡ ΑΠΟΧΗΣ ΚΑί ΑΝΑΠΟΦΑΣ'ΠΩΝ). ΣΕΛ|ΔΕΣ Α6·7
ΔιερτΑΣιεΣ Σε ΠΑΣοκ - ΠΟΤΑΜι “τι ΠΡΟΒΛΗΜΑ εχετε Με τοΝ τιΑΝιι. ΜιΛΑΕι ΚΑΛΑ ΑΓ Ι
Νεο ενιαίο κόμμα θελουν Μ ω Η
στην Κεντροαριστερα . . ΑΡΧΙΣΕ...
ΣΕΛ|ΔΕΣΑ8-9 ς
ι _ Ύ
ΑΝτειτιΘεΣιι Μια ί ί' ψ
. · -· ε ογικσςν
Ερχεται 7 Μος στην Ελ· α χρησιμοποιμε Ψαλ'ῷ για η εεε' ήθηκε πάντοτε ως
τα συνταξει8 , ί ι ~ εργαλείο για την
3 ῦ Ι _ εξυπηρέτηση του
ε μία εβδομαδα έρχεται η ο ο ο κρατούντος κόμμεοκΜἔ...ω. Ο τυφωνα5 Βαρουφακιι5 που εφερε @Μωαβ
γιαμ ςιιερικοιι ςστις νε- . Ο Ο Μ
ες συντάξεις,ιιειἀπιν άρνηση Χρησιμοποιήθηκε.
ΜΜΜΜΜΜ γ την Ελλαδα στο χειλοε του γκρεμου ΜΜΜ“
υφιστάμενες. ΣΕΛ|ΔΕΣ 928 ι ΣΕΛίΔΕΣ Α14-1 5
κακη-ι ΣΗΜΑ κιΝΔνΝον ί
Ετσι εἰα . Υψηλό...
Με είπω · ·· Α ΜΜΜ τι>Αι·ι ΕΖΑ ι·ιιΞιι=ΑιΩΣ
για π9λΙε$ “ό · ι στο ΠΝΑ για
Το σχεδιο βε"εΤεδ γ “ μακροΖωια
· ί Ι  Σύνδεση οκτώ ανεξι- γ Σε^|ΔΕΣ4 5
για ί δολΧνί°°Ἑων ωἶ(ρ9ήμερ° ΑΜΦ|ΠΟΛΗ `
ί οφονιων στην ητηαιιο° 1 αλ! ε δ · · ' ι .
Π0λΙΤΙΚΡ ι ἔφ=ἔἑ,';ῦἔ^ἘἩἔἔῖ η Πἔἔδἔοχἡ η Ο Κασσανδροε
εις ιιαραιιεμτιουνσεεται ια
 ; ει<ιελεσιών έξι-ειπα ατόι:ν, · δ Κρατσει .
ΝΔ 35ως45ειὡν, που αναλαμβό- ΪΠ5 ο 05 ί το κλειδι Η Μ τω ν Μ
τω νει συμβόλαια θανατου Ι Σ · εν   Μ
ί και ληστείες χρηματατιοσιο- γ ΜΚ ¦ μ
ΣελιΔεΣΑ12-ι3 λ λὡν και εκβιασεις. ΣΕΛίΔΑΑ28 λ ΣΕΛ|ΔΕΣΑ18-19 ι ΣΕΛ|ΔΕΣΑ32-33