Πρωτοσέλιδο Real News: Μας οδηγούν σε νέο μνημόνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΟ..ΟΟΟ€
Τγχ Ε Ρ Ο |
.ΑΣι>ιΝΩΣΤε·Σ 
νννννν.τε8'.ατ
πΡοκοπητ ΠΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Η
Οι αἩωστοι
διαῆογοι
με ΜερκεΠ
και Ντρόγκι ·
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΔΗΜΗΤΡΗ
η ΒΡΔΜΟΠΟΥΛΟΥ
«Προθεσμία
4 εβδομαδων
οταν ΒΗΒαδα...»
(Ο ΣΕΔ. ΙΜΟ
ΔΡΑΜΔΤΠ(Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ από τον επίτροπο Μεταναστευσηε: «θα κινδυνεύσει η τύχη
τηε ζώνηε Σένγκεν αν η χώρα μαε δεν τηρήσει
τιε δεσμεύσειε τηε στο προσφυγικό»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜωσηνΜ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
γ ΜΗΝ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΜ
ΚΑΝΕΝΑΝ
ΜΠΡΟΥΣ ΟΥ|Λ|Σ 8ι
Σ||'|(ΟΥΡΝ| ΟΥ|ΒΕΡ
σε μια καταιγιστικπ
περιπετεια
κρακ"
2!ι.Τ.2ΟΤθ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 375
ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ |
4,25 €
ε  Β Το (Ο"ΡΑ(Τ
η!!   ὰ ΜΕ( (ΝΒ
¦ω70Ξ› . - "
ονετρων · Κ'ΒΩΤοΣ
ΟΝΕ|ΡΩΝ
. 2 (Ο αφιερωμένα
στο καΠό
εΠΠηνικό τραγούδι
πικαπ 2
Δ Σοφα
, Βαλκανικόε:. _
.Υ |Μ.Κκαγικ(›ς
ΙΙο.Χεμοτ Η!) Η
.ξ κόπος '
ΙΡ Β εἴ εἴ
_  . .¦_ “ι ε
_.. ή
ιι και καινε Με παει αετου ¦=¦¦ἔἔἙ¦'Μ
ΔΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΙ Σ0ΪΜΠΔΒ ΜΒ «ΔΟΔΩΜΑ» το ΧΡΒ0Σ.“
Μαε οδηγούν σε
νεο μνημόνιο
ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ
για νέο χρηματοδοτικό πακέτο
ύψουε 8-1Ο διο. ευρώ από το
ΔΝΤ στην Εῆῆόδα. το οποίο
θα συνοδεύεται από πρόσθετη
επαχθη συμφωνία
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΛΥΣΗ-ΦΩΤΙΑ
στο ασφαῆ·στικό με περικοπέε
και στιε κύριεε συντόξειε, Μα
και νέα μέτρα ύψουε 9 διο. Θ
για να επιτευχθούν μεγόῆα
πρωτογενή πῆεονασματα
ΣΕΛ. 4
Ο ΔΡΔΓΔΣΔΗΗΣ
Ο κικοΣ αιμα  τα. ι2-ι3
ΠΔ ΤΟ Ρ|.ΔΝ Χ
ΤΟΥ ΒΔΡΟΥΦΔΗΗ
~.·ι ΣΕΔ. 18
«Δεν παρουσίασε ποτέ
γραπτό σχέδιο, οι ιδέεε του
ήταν καταστροφη»
 ΗΛΙΑ`ΠΑΤ0κ 
 ΦΑΜΣΤ1κοτ η 
Τα συμφέροντα της διαωοκας που ΠριμοδότΠσαν
ε το Ποταμι θέΗουν τώρα
να το στεἰΗουν Προίκα
στον κ. Μητσοτάκη»
ΝΤΟΡΑ ΜΠΔΗΟΓ|ΔΝΝΗ
«Η Ν.Δ. θα είναι ΠοΗύ
σύντομα έτοιμα
να κυβερνἡσει, Μαζοντας
κατ' αρχήν την
αντ1ΠοΒ1τ£υτικα τακτικ1ὶ της»
 .““Β ·' Ιω α έ Γ η. Ο ..
Η ΓΡΑΒΑπ:Σ ή: ·
ποπ ,ΤΗ ·  
ε=“>τ:.·^“ . ““ γ
όποιων τ .η - -