Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(©3 .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12501
 επεσε κόσμο5
Μ.ενεἰ.ετ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΤΙΜΗ:3€
24/1 _
Πρόε κυβέρνηση ά ά
 ἔΕΝΩ" ε ||(τΟΞ
Μειηοε, πωπω 
και Ενωμένη 
Αριστερό υ 43 Το στοίχημα του ασφαλιστικού. της αξιολόγησης
 και της ελαφρυνσης του χρέους μετα το νέα κλίμα
που διαμορφώθηκε στο Νταβός. Με ποια όπλα παει
στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση
Ε"°νεκκΙν"σ" Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε η αιχμή του δόρατος της
τ α ι ητηση των κυ ία κών νεο ιλελεύθε ων
Με °|κ°ν°μ|°$ πἔἶπἘών ο κἶιταλύτη2 των αλλαγΞν στην Ειΐρώηη.
με 5+2 : Μετα την Ελλάδα έστριψε αριστερό η Πορτογαλία <
"°ρεμΜ°ε|$ και τώρα ακολουθεί η Ισπανία 
Τα Μό Σημερα, στο γηπεδο του Τόε Κβον|Ντο,
ωμά] του σχεδίου ομιλια του πρωθυπουργου Αλεξη Τσιπρα: |
που δίνεται · Ξ Εφαλτηριο για την ακομη τησ σκληρη προσπαθεια 
σε δημόσια με στόχο την οριστική έξοδο του λαού και της χώρας 
ΜΜΜ οποτπνκοισπ ρ ·.
τιςεπόμΜςμέρες ·19 “. . 4
Ευθύνη μα5 Ακουμε ν Πρεπει να
να μετασχημα- αυτουε που επιταχυνθεί το `ἰ
τίσουμε την Βγαινουν κυβερνητικό
_ κοινωνια στον δρόμο Ϊ εργο
Αηαιτειται η μέγιστη .ε . 7 , . 8
συσηείρωση των Ξ
αριστερών ευρωηαίκων Τα παω 'Με
δυναμεων . Η Πρωτη χρονια :
 ιδιωτικσηοίηση5 . Η
Αριστερά
ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ:
Στην ΜΜΜ
- είμαι ηαντα...
Ι' >ῳοδεχουμενοε
ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΧΟΥ κονπΝτΑκΗ·
ΑΥΤΕΣ τις μέρες συμπληρώνεται ένας
χρόνος με την Αριστερό στο τιμόνι της
κυβέρνησης. Οι γραμμές που ακολου
θούν δεν φιλοδοξούν καποιον συνολικό · 
απολογισμό - αυτό θα είναι ευθύνη των γ"6ρχ°"ν · ·
Η ω" κ""ρ|°κ°ὐ ιστορικών του μέλλοντος που θα κλη- °"°|°ωκῇ$ 
θοὐν να αποτιμήσουν τα πεπραγμένα
της πρώτης αριστερός κυβέρνησης της
Ευρωζώνης.
αησκτα και
«ηοηιτισμικη αξία» .11
Μιλουν οι Ν. Παπαδόπουλος,
Στ.Α αχω ίτη ,Ν.Σκο ίνη :
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ'ΙἩ ΣΕΛΙΔΑ2 - ρ β ς ρ ς ·13 Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα