Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Αισιοδοξία Ντράγκι για συμφωνία Ελλάδας - θεσμώνRecognized text:
Τι προβθέπει το
ν/σ για εγγύηση
καταθέσεων
γιτσικ Σε σημασια
όιτιθσυθευσπ μεχρι την κι 2
η ευρωαα'ι·κα σάπια Σελ. 6
Από τα χειρότερα
ξεκινήματα
της 45ετίας
Πώς επιόρό το «στίγμα» του
ιανουαρίου διαχρονικό στις
ετήσιες αποόόοεις τη. ιο
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπηό
αυτή την εβόομόόα
Σελ. 12-14
ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Ηχηρό «ήουκέτα»
αήήό και νέα
αεειε
Επιχειρήσεις φεύγουν
ή κήείνουν επιβαρύνοντας
την ύφεση το. Ϊ
Συμφωνία
- σταθμός ΕΛΠΕ
με ΜΟΒ (ιρόν›
Για Προμήθεια πετρεήαίου
και ρύθμιση οικονομικών
εκκρεμοτήτων Σε  ··
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Αναβοήή
επενδύσεων
380 δισ. όση.
Στην ενέργεια. ήόγω
της κατόρρευοης των τιμών
του πετρεήαίου
Ο Π|ΝΑΚΕΣ 
ωνννν.χτἱΜοτἰετἱτιο.9τ
Μ. 534¦σ4
4,82%
Εβδομαδιαία Μεταβολή
“ ς! Η;» 2·“ΐ“
ΣΑΒαΑτο-κνι>ιΑκι-ι 23-24 ιΑΝογΑι>ιὸν 2οι6 ή 2709 χίεήοἑ :λη εχασε δ 
ἶι·:τ *ϋΜ κ“
ΜΜΜ _ _
π8Μκω0φ _ _
πεεΜΜ0φ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
Μαν-Μ _ _
Ι .σε .¦_
Γενικός Δεικτης
και Με Με ιιιι” 22η
ἔἔἔἔἔ
ΠΒΒΠτοκὑρ·κο
Ανοδικές
...... ._  ...49 ._
Καθοδικές
...ἑχδἐΜ ............... ..
Γ. ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ: ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΔΟΤ|ΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥθΜ|ΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΔΕΝ ΒΓΛ|ΝΟΥΝ
Α|Σ|0Δ0Ξ|Α ΝΤΡΛ|'|(|
για συμφωνία επαφής - θεσμών
Ταύτιση απόψεων με Αη. Τσίπρα για ό
ΤΙΜΗΝ ΧΕΝ |ί Η
Την εκτίμησή του ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει
σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις·.
εξέφρασε στον Απ. Τσίπρα ο Μ. Ντρόγια
Υπέρβαση εσόόων ί ΥΠΟΙΚ: Δεν τριπαασιόζονται
Ι οι εισφορές των αγροτών
Γ. Κατρούγκαήος: Με το νέο αοφαήιοτικό
:τ ι. ι επιδιώκεται «εσωτερική αναόιανομή»
το 204 5 κατά 4.9 όισ.
Αυξημένες εισπράξεις εσόδων από
φόρο ειοοόήματος και ΕΝφιΑ
ΔΕ'ΚΤΕΣ Ί5
ότι εΜΕεο κακέθΣθΜΞθ
Δεν πείθει η ανοδική
 αντίδραση
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 20-23
Σελ. 33
πόλυτη ταύτιση στην εκτίμηση
Αότι η πρώτη αξιολόγηση του ελ
ληνικού προγράμματος πρέπει
να ολοκληρωθεί το συντομότερο, υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού. Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι,
στο Νταβός.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ο
κ. Τσίπρας και ο κ. Ντράγκι συζήτησαν την πορεία του ελληνικού προγράμματος και των μεταρρυθμίσεων.
Την εκτίμησή του ότι η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
θα κλείσει με επιτυχία εξέφρασε ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, από
το Νταβός της Ελβετίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Β|οοτηρετ8.
"Είμαι αρκετά βέβαιος ότι θα υπάρξει μία συμφωνία, ώστε η πρώτη αξιολόγηση να μπορεί να κλείσει με επιτυχία", δήλωσε ο Ντράγκι, ενώ σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση "έχει κάνει σημαντική πρόοδο στις με
ζει.:
μεση οήοκήήρωση της αξιοήόγησης
ταρρυθμίσεις για τη δημοσιονομική
προσαρμογή".
Ο κεντρικός τραπεζίτης αναφέρθηκε
και στην προσφυγική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, σημειώνοντας
ότι το θέμα των προσφύγων αποτελεί πρόβλημα αλλά και ευκαιρία.
"Οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής
κυβέρνησης με τους πιστωτές είναι
σε εξέλιξη για τους δημοσιονομικούς
στόχους, τη μεταρρύθμιση που θα
κάνει βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα και την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα" ο
κ. Ντράγκι όπως μεταδίδει το Ρόιτερς.
"Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν τον περασμένο
Τούνιο", δήλωσε ο κ. Ντράγκι, προσθέτοντας: "Είμαι αρκετά βέβαιος ότι θα
υπάρξει μία συμφωνία, ώστε η πρώτη αξιολόγηση θα μπορούσε να (...) ολοκληρωθεί γρήγορα και με επιτυχία".
"Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, αλλά το επίπεδο των
μη εξυπηρετούμενων δανείωνείναι ακόμη υψηλό.
5&Ρ: Ξόφνιασε ευχαριστα
με αναβαθμιση
Στο «Β-» από «θ€Ε+» η αξιοήόγηοη της
χώρας ήόγω εφαρμογής μνημονίου τα Η
Ο ΑΜΟ|ΒΑ|Α 27-3α