Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΞΥπΝο
ΨΚἑζοΙχΗΜΔ
ωΜω.Μι
ΨΨΜ$ΕΝΤΗΑ60Α£.6Π
ΣΞΛ'ΔΕΣ 
οτΑι·Ατ ΑἑΕτΑΑοΑοπτΕ τΑ ΖΑΑιΑιΑιτ ΣΕ... οΑνΑπιΑΑιἶ'
€ίἑΑΑί“οι ΑιοονΑΑοι ΑιΕΑντΑΑ ΑΕ τΑΑ ΑΑνΑΑ
τοπΑΑΕΡΑΑτιττοντ«ΕΑνοΑοΑΕνΑοντο,
“ πανΕΑΑΑΑΑ2πτΕΑιΑττΑ
 = ψ ΑνοίΧΑοΑιΑίΑΑι 60 ΑιπΑττ|
  1- · ΠΑΑ τνι·πΑιτιιΑ_
ΜΒ' 7 ο _  τιΑΑΑ ΑΑ ΑττΑοονΑ
π Ο' "Ε|ΡΑ|ΠΤΕΣ
 με 2ο+ ποΑτοντ
ΣΕΛ|ΔΕΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
' Σφαιρόπουλο5: «Πρεπει να αυζπτιίσουμε.
. ΠἐἩεμέρε8 στην "ρ @0000 δεν γίνεται να συνεχίσουμε να παίζουμε ετσι»
ω ¦ . Τμ. “Α . ε? . ν
αφου απο τον Αεκ .7 _ ίομιτ5. «Περναμε Αρισπ»
παίζει μεσοβδόμαδα χ
και με τον Πανιώνιο στο κυπελλο
'ΜεΒελλίδπ.Μακ¦ Μετα ί
π αποστολή ' Τιμ μάνατζερ
ο Πουρλ·οτοπουΑο$
ΜΑ" ©@ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ·
' Επιστροφή του Σουμπίνιο
στον Ατρομπτο αντί για τον Ματέι.
ο ΤριανταφυλλόπουΑο8 στον 7
Αστέρα. Μπαρνκαν στον Πανιῷνιο Σ; Ξ . κὁ"°νἡΞ:
' Οι οργανωμενοι του Ηρακλπ . . Π έ , ἑ ο ^Μωύζ°$ Μελό
εναντιον του ΠαπαθανασαΑπ κ Μ . '3' 
' «Εεέπνευσε» › ι ` ω ϊ η· το :Ἡἴἔ '» Δ'
και ο ολυμπιακόε Β.. 7 ρ γ · 4 · Χ · Η
"αήτ°νΕργωέΜ ' Γουγλβε και Μακαμπιδινουνπεριασοτερα ο' _ ι «ο9Φυ"9“ρΥὁΒ Α
“Ν στα ΡεντινγΑ. ο Ορλαντο θελει Δεκ Χ ' Ψ· _ τελεί σε συγχυσπ. ὅ
' Περιμένουν 3Ο.ΟΟΟ αυριο με τον ΠΑΟΚ (6 ' κ · ' .μ ί Με μπερδεύει :
-· . = _  ί χ με τον Μαρινακπ!»
< ἴ_ Π Με ΠΑΟ: «σου 
ί το κακο μπε. ί
Ζ Μα. μένα»
Ε Το συνθπμα Μελιασανίὁπ . .
ι στον ΜΑΜ πίτα5 '%τ π^οΜΜΝΕρ Σε Χ|Ατον
στ· ·_ ¦ ιΑΑι› ΑοΑΕΑο ΝΑ ΠοπεΑ. Μ' κ°""°""°"°°"
 ΐΗΣΛ|Μ ΑΕΕΑΑΑΖεΑιΠΑτιΑΑιΑΑΑειΑ °'°ΡΥ"ωμέ'°'