Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Η "Μήδεια" θρηνούσε στη Νικολούλη τον γιο που σκότωσε η ίδιαRecognized text:
κραταω _ _ γ Μειο..%
 έ  ΕΚΠΤΩΣΗ ί50€Δ_ :Δ
ὰίἴ . - ¦·= ··
ΜεΜΜΘν
ἶ σ ι
Ϊ· “τ ?ία Π ·- Ζ? γιι>ιτιιοκιιιιιτιιτ
ι .ι 4' Ως. · · · |.-|/!Ψ!£··ὁ Η ° ' 
'Ή' ἑἔ κ ' * 'ω Ξ' ΣΑΒΒΑΤΟ το ομονοια του Ϊ
'ή ιγ ιι τη ›ίτι ΜΜΜ 23 ΜΜΜ Μ. Με το Ηιιιιει>ι-ιΣιο κογηοΝι _ ._γ γ Η κοντιοΝι
Τ50ΡΕ|_ΟθίΑΝΝ|8
στουεό·ἑἔἔ:%Μ "Μ   Ψ_ΨΩΤΩΝ ἐγἔωωΜ7 ΜΟΝΟ Με ί ο κογ"ΟΝ'^
Όταν ο λαόε φοβάται την
κυβέρνηση, υπαρχει τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό. υπάρχει ελευθερο!
Τόγια 'Πόρων,
303 ήρωα των ΕΠΑ (101-1Μ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ |
Αμ. Φύλλου: 43
Σαββατο 23 Ιανουαρίου 2016
Τιμή: 1 €
Η μητέρα και ο πατριόε είχαν δοήοφονήσει το 20ί ί.
στη Σιάτιστα ΚοΖανηε. τον 23χρονο Κωστή Ποῆύ:ο
“ ή· ,Με
(( Η τεῆικη Ποση Τσίτι α ιι ιν ααα την κατα ευση τη5 κυ έ νηση5
έ ' .Στ 
Άρθρο του Γιώργου Τραγκα
 ΜΜΜ|ίίίίί“
Σοκ προκαλούν οι εξελίξειε στην υπόθεση τηε δολοφονίας «Παγωμέν"»
του 23κρονου Κωστή Πολύζου. που έγινε τον Φεβρουάριο `Χ ί ί
του 2011 στη Σιότιστα τπε Κοζόνπε. Η Αστυνομία συνέλα- , ' Π 
βε χθεε τη μητέρα και τον πατριό του ότυΧου νεαρού, οι
«Αποφασισα
Με μένα η με το ΔΝΤ;»
Ι _ ' ή . . ρ ο
οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία τηε ανθρωποκτο-  4 · ·' χ τ· ειναι το διῆημμα ΟΙΟ ΟΠΟ|Ο ' γ
νίαε από πρόθεση. Η υπόθεση είχε εγείρει πολλή ερωτή- ί ο ° '
. Π η . , : ό Δ θα αυτή τον αρχηγό τη5 Ν.Δ. Ξ
ματα εξ αρΧήε. Οι ψίθυροι τηε τοπικής κοινωνίαε ήταν  · τ · . ..4 ' ' γω το Δοφοῇ¦οτ¦κὸ ή “
έντονοι. ενώ το θέμα είχε απασχολήσει πολλέε τηλεοπτι- ' " ->
κέε και ραδιοφωνικέε εκπομπέε. Παρόλλπλα. συγκλονίζει . . γ  . , '
η μαρτυρία του δημοσιογρόφου θεόδωρου Πεσνικό στην : ή  . ΠΠ “Ποῇ|νορθωσΠ Με β|οΠῆΟκΠἶ
“Α», ο οποίοε από την αρχή ήταν καχύποπτοε για το τι είχε _ τ; 7 Ι 7 ι ΟΠΟ ΠΝ εκῆογη Μητσοτακη›> μιῆουν
συμβεί. καθὡε γνώριζε προσωτπκό τη μητέρα. ·Σελ_; 5 Ν  ι Ο' μηχανισμοί του Μαξίμου 'Σελ.: 3 Ι _ 
ΠΟ'ΑΤΟΥΡΤΑ;ΕΠΕΤΕ|ΟΣΜΕΠ|κΡΟκΑΦΕ! _ τ Δ 'ή '· _: η .· _- ··~ '. 
Μαυρη φιεστα ΣΥΡΜΑ ··χ  Με αδεια χερια
 `;°  η επιστροφη
αποτο Νταε
 τι θ 
Η χώρα μυρίζει μπορούτι. αλλό ο ΣΥΡΙΖΑ γιορταζει τον .
Ι | | «έναν χρόνο Αριστερό». Τη στιγμή που το πρόγραμμα τηε
ε κ Π η ε | 5 ' | | ε Ο θεσσαλονίκπε έχει μπει στο κρονοντούλαπο Με Ιστορίαε. η
Κουμουνδούρου στήνει «πανηγύρι» την Κυριακή με ομιλία
του Αλέξη Τσίπρα. . Σελ; 7
ζ Σελ.:3
"^'ΧΝ'^'θ ΜΕΤο^ΣΦ^^'ΣἙ'κΟ ΤΟ«κίΝΗΜΑΤΗΣΓΡΑΒΛΤΑΣ»ΚΑ|0|ΛΣΤΥΝΟΜ|κΟ|ΑΝΕΒΜΝΟΥΝ πι...τι>Ακτει=
Το Μαξιμου αγιοηοιει ΑΝΔΡΕΑΣ ν .
το σχέδιο Κατρούγκαῆου «και εμει3 στα μηῆόκχ των αγροτών»
Την ώρα που το Ασφαλιστικό μετατρέπεται σε «Βα- ε· _¦ '
τερλό· ωκτβέρνπσηε. το υπουργέο Εργασίαε δημοσιο- ' ' “
ποίησε στοιχεία με τα οποία παρουσιαζει πόσο... καλό είναι το σχέδιο Κατρούγκαλσυ σε σχέση με τον ισχύοντα
νόμο Λοβέρδου - Κουτρουμόνη. Στα στοιχεία αυτό παρουσιόζετπι μια ειδυλλιακή εικόνα. που αποτελείτο αποκορύφωμα πιο προπαγάνδα από το Μαξίμου. .ι Με δ
κΥΒΕΡΝΗΤικΗ ΦΑΡΣΟκΩΜΩΔ|Α |
«Πα όΠα φταίνε οι αγρότεε» «Ο ΜΜΜ ,
Γ 7 έ ¦ ο ω ειναι αμεῆητεα
Ι Ποσότητα και
οι δανειστέ5
το δείχνουν»
Τ Σελ.: 7
ή ' Χ . ξ ῖ
Ρεσιτάλ ερμηνεία· έδωσανχθεε σε συνέντευξη Τύπου 
οι υπουργοί Γ ιώργοε Καιρούγκαλοε. Τρύφων Αλεξιό- 
δικ. Βαγγέλπε Αποστόλου και τι κυβερνητική εκπρόσωηοε 'Ολγα Γεροβασίλιι. Η τετρόδα. που έβαλε μπροστά
τα στήθη τηε για να δικαιολογήσει τα... αδικαιολόγητα
του Μαξίμου. επιχείρησε να επιρρίψει στουε αγρότεε
όλα με ευθύνεε για το χόοε που επικρατεί στη χώρα. καιπγορώνταε τουε ότι βρίσκονται «σε σύγχυση». ' Σελ.= δ
ΣΕ ΠΡΛΣ|ΝΟ ΚΛΟ|Ο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ά» ο “ _ ὅ _ α(ιι Φανή στο αετου
., ` 4
 ή .Ο ι. λ _ “ ή Ο γ Π ίατικου Συῆῆοου Πειαια). ΔηητηεΛινοε (καθηητη5
¦ . τ ι __ 7 Χειου Με στην ίατικηΣιοῆή του ΕΚΠΑ), κωνσταντίν05Λουαντοε
η κοντρα τ «Η εῆῆηνικη ι .η .
έ τιοεδοε του Πανεῆῆηνιου Φαακευτικου Συῆῆοου)
. . ρ |
κοντονῇ _ ; ·- > γ κυβερνηση › -“-ε -“
· ` Ϊ Ι Ακόμα και με τα μπλόκα των αγροτών ετσιμόζονται να συμπαραταχθούν οι «επαναστότεε τικ γραβότσε». όπωε τσυε ονόμασαν
“ Ι ` τ  πολλοί. Γιατροί. δικηγόροι. μηχανικοί, οικονομολόγοι κό. είναι έτοιμοι να δώσουν ισχυρό «παρών». προκειμένου να καταδείΠ θ | υ Ι ξουν στην κυβέρνηση ότι το σχέδιο Κατρούγκαλου για το Ασφαλιστικό θίγει καθεμία αλλή και όλεε μαζί σε κοινωνικέε και επαγ γελματικέε τόΕειε πιο χώραε. οδηγώντσε το σύνολο των Ελλήνων στην εξαθλίωση και την ιδιωτική πρωτοβουλία στο «λουκέτο».
Α | ”Οσον αφορό στο μέτωπο των κινητοποιήσεων. τα μπλόκο των αγροτών θα γίνονται υπό την «προστασία» των αστυνομικών. που
την ριστερα»
Σελ.. 7
· Σ λ Ι 5 είναι και αυτοί... στα κόγκελα για τα δικαιώματό τουε. τα οποία θίγονται βόναυσα| ϊ Σελ.= 8
 -  _  έ
Οι εΠῆείφειε θέτουν σε αμεσα κίνδυνο ανθρώπινεε 2ωέε
Κραυγή αγωνίαε αηό την Πανεήήήνια Ομοσπονδία Εργα:ομένων Δημόσιων Νοσοκομείων .Με 14
ΑΡΘΡΟ |Ν5|ΟΕΠ
'Ζωα'