Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΛ ΔΗΜ0ΚΡΛΤ'Λ
Σκληρό ροκ κι
όΠοιος αντέξει
Μ Το σχέδιο Μητσοτόκη για
τΠν αΠοδόμΠσΠ ΤσίΠρα ΠΣΕΑ. 6-7
«Πόγωσε»
την μΠύρα
Μ Ψάχνουν οι εισαγγελείς τον Πρόεδρο της
ΕΠιτροΠης Ανταγωνισμού, Γιώργο ΚυριτσακΠ,
για τη ]5μΠνη καθυστέρηση καθαρογραφης
τΠς αΠόφασΠς της εΠιβολΠς Προοτίμου-μαμουθ στην Αθηναϊκή ΖυθοΠοιία Ρ ΣΕΛ. |6-| 7
Ο Λ. Στεργιώτης
είναι εδώ!
Μ Καταγγελίες του
βουλευτή Νίκου
ΝικολόΠουλου για
Πρόσληψη 150 «ΡαμΠο» Τ  η 
κατα του Παρόνομου
τζόγου με «σκοτεινές» ι
διαδικασίες ·ΣΕΔ. "5
Θα γίνει της...
Ρηνανίας
Μ Οι οικονομικοί
εισαγγελείς στοχεύουν
Πρώτα στΠν είσΠραξΠ των
φόρων και κατόΠιν στα...
βραχιολακια › ΣΕΛ. '|3
- ›-μ.
Π έ Ι)
και εργαἔο
|·| ιΠογ ΔΕΝ κΔΕ|ΝΕ|)
ι 3ΣΦΛΛ|ΣΤ| '(0
ζησετρήςφταιει -σόμφωνα με τΠν κυβ`έρνΠσΠ- Που αγρότες
μέσοι κατεβαίνουν σταυς.δρόμους ΠΣΕΑ. 4-5
23/24 |ΔΝΟΥΔΡ|ΟΥ 2016
ΔΡ. ΦΥΔ. 7" 4
Πολιτικη α ΑοΛΗΤιΜ ΒΗΜΑ ΜΒΝΕ."
· ΜΠ|Λ|ΛΡΔ0
στην Πλάτη της Ελλαδας
Κοινη
συνισταμένη
η εισλόγηση
Μ Αισιοδσξία ΤσίΠρα με Ντρόγκι!
ΝταισελμΠλουμ και Σόλλανα εκτι· 4 μουν θετικό την αξιολόγηση › ΣΕΛ. 3
φονικό Πετρέλαιο στα ΕΛΠΕ.
·έ Μ Μετα την όρσΠ  -ἑ ϊ
του εμΠόργκο το ζ 7  :ο '. .
'ρόν Προχώρησε ί _ Ι"
στην Πρώτη του συ- ^
νεργασία με :ευρω- 7 Σ
Παϊκη χώρα κλείνοντας σημαντικές συμφωνίες με τα Ελληνικα Πετρέλαια Β ΣΕΛ. 20
Μ Η Κριστίν Δαγκόρντ διεκδικεί
μια δευτερη θητεία στο ΔΝΤ
και θέλει να δείξει Πως το
ταμείο είναι όχι μόνο
αΠαραίτητο αλλα και ισχυρό.
Μ Ο Β. ΣόιμΠλε εΠιθυμεί να
μην χρεωθεί η Γερμανία αλλα
το ΔΝΤ την ευθυνη των
αΠοφόσεων για όΠοιου είδους
αΠομείωση (όταν αυτή γίνει)
του ελληνικου χρέους ΜΜΜ
ΚΟΝΤΟΝ|·|Σ ΚΔ' ΑΛΛΦ0ΥΖΟΣ Ρ|ΧΝΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ
Τ|·|Ν ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΠΑ Το «ΛΟΥΚΕΤ0»
ΣΤ|·| θΥΡΛ "3, ΦΟΒ0ΥΜΕΝ0| Τ|·|Ν ΑΝΤ|ΔΡΛΣ|·|
ΤΩΝ «ΠΡΑΣ|ΝΩΝ» ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
Μ ΤοΠοθέτηση του Βίκτωρα ΜητρόΠουλου για
το φλέγον θέμα της αΠόφασΠς του υφυΠουργου, τον αναΠτήρα στον ΚουλιμΠαλί και την
ΠαραΠαίουσα διοίκηση της ΕΠΟ ›ΣΕΛ.2'|