Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ς  έ  
=ΜΝΗΜΗ  ¦
ττ0ττττΜ “ = 
ο θά; δ
Μουσε Ρ “ο '
ΜΜΜ ·
ονττυ8ττΞτητσηο
Μ τουσ Γέροντες
η“ττΜηωωω ·
'55Ν Ι790-7640
Εβδμ06τσίσ ΑοκῆυΠττἡ Εφερἱσ · Σ6ββο 23 'σνορίου 20% Δρ. Φὐῆῆου 50 · τμἡ: 3.50 € · .ρ85Μτηἰο.9τ
Ι ι η ,
ΒρΧετα1 .γ
3 1- Π γ Μ Ητα Ι |
ΒΝΦΙΑ 5 τ ω - βομβα στο
Ι Η): ω ._ · . -- Ι ¦
- φον1ας  = Ασφαλισττκο
¦ . ν ' ;¦ . .
Υπέρογκοε φόροσ σε όσου5 έχουν και ἑοΧτκό Νέο μείωση στη σύνταξη για 210.000 σοφοῆτσμ@ου5
η σηίττ σείσ5 σνω των 800.000 ευρώ Ξ ε κο· 300 ευρώ για τη βασικη Ζητούν οτ δονετστέ5
 ΣΔ. 18-19 Ξ 5 Μ Δ _
°`ΜΞΜ·;Ξ η τ
Θ· τ,~~;::ἐτ ξ Ανατροττες
χ |' ·_%
οι 0 ως.
του = ο
7' Σελ. 2. 20-21
τωω.ωρώω Ψ- 
στο μου
Μοτο συμβουῆων . 0
Ασφσῆτσττκό. 
ΜοτονΜΜδτφίωΩ
Φ Σελ.22.28. 24.51
φοροῆογτκο κοτνέοε ϊ 
εκῆογτκο8 νὁμσε   4
δρομοῆογουν ρογὁσίε5  " '  '
ηοῆτττκέ8 εξεῆίξετ8 Έντονα διεργασίε5
.υησνηποη
ἙΟΟΒΕΠόμ€ΥΟϋ5 σε ΠΑΣΟΚ, Ποτσμτ,
μ"ν85 'Ενωση Κεντρων _
ω Σελ.6-8 » Σωστα 13
Από τον
Χοσν στον
ΛοΖοησυῆσ
“ν Σελ. 36-37
;. γ Η μενόῆη
_ ἔΏτρσκὐΠσ του
ςΪ · ημουστηρτου
Ψ Σελ. 56·57
Ι Πόῆεμοε στη
ΜΜΜ τροηεΖεσ-«ηῆυντηρτο»
 Σελ. 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα