Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Κήρυξε" τον πόλεμο στον Πούτιν ο Ερντογάν!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
23 |ΑΝΟγΛΡ|ΟΥ
20" Β
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10483) 3883
Τ|Μ|·| ί ΕΥΡΩ
'  βη Μ Γ:: Να ]μ Δ
Ϊ ω ο;" ι
ΣΕ/||ΔΕΣ
_ ω 2223
ψ Λ Ν 7 “η
ΜΧ 7|- δ ί” ο-.
ί ·· “ < %“ΜἩΞΜ
απο τ! -  » ¦ὲί 
:ΤΗ »έ ·  «ο 
ί 7- ' '~
'ΤΝ "ΜΜΟ
ΠΝ |'|Υ'|'|Ν
ΕΡΝ'|'|'ΛΝ¦
Η Ρωσική βαση στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας ανοίγει τις Πύλες της Κολασεως