Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3194O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο Αρχιεπίσκοπος, κ.κ. Ιερώνυµος, ήρθε στη Νέα Ιωνία για να βραβεύσει
τον Πρόεδρο της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας, κ. Χάρη Σαπουντζάκη

Πρόγραµµα
∆ωρεάν
Μαστογραφιών
3.000 γυναίκες από ευπαθείς
κοινωνικά οµάδες 50 δήµων
µελών του Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ έχουν
συµµετάσχει

ΣΕΛΙ∆Α 4

Στην Ιαπωνική
τηλεόραση ο
δήµαρχος
Παλαιού Φαλήρου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Α

σφαλώς ήταν η πλέον πανηγυρική εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας, που τέλεσε η Ένωση Σπάρτης
Μικράς Ασίας. Περισσότεροι των 400 προσκεκληµένων, µελών και φίλων του Συλλόγου γέµισαν ασφυκτικά όλους τους χώρους του Πνευµατικού Κέντρου στη
Νέα Ιωνία. Ήταν άλλωστε επόµενο. Αναµενόταν και η
παρουσία του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµου. Η εκδήλωση άρχισε
µε σύντοµο Απολογισµό και αναφορά στο πρόγραµµα
από τον Κοσµήτορα της Ένωσης κ. Κ. Χατόγλου.
Στο βήµα ανέβηκε µετά ο Πρόεδρος κ. Χάρης Σαπουντζάκης, ο οποίος αναφέρθηκε µε λίγα λόγια στον εορτασµό της Πρωτοχρονιάς στη Σπάρτη Πισιδίας. Επίσης
στην οργάνωση της ζωής των Σπαρταλήδων επάνω
στους πυλώνες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισµού που
κράτησαν τη µειονότητα των Ρωµιών σε υψηλό βαθµό
δηµιουργίας και ανάδειξης, που µεταλαµπαδεύτηκε από
την πρώτη γενιά των ξεριζωµένων εδώ στην Ελλάδα,
όπου ίδρυσαν και λειτούργησαν µεγάλες βιοµηχανίες,
ενώ είχαν διακρίσεις στην Οικονοµία, το Εµπόριο, τα
Γράµµατα, τις Τέχνες, τον Πολιτισµό.

Ο κ. Χατζηδάκης ενηµέρωσε για
το προσφυγικό

ΣΕΛΙ∆Α 10

Με παραδοσιακά
και µικρασιάτικα
τραγούδια

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 10-11

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας στο ΚΕΜΜΕ

ΣΕΛΙ∆Α 10

Συγκοινωνίες, προσωπικό
και εξοικονόµηση ενέργειας

24Ο Πρωτάθληµα
Αθλητικού Χορού
Ελλάδος

Τα θέµατα που έθεσε ο δήµαρχος
Αγίας Βαρβάρας, κ. Γιώργος Καπλάνης,
στη συνάντηση εργασίας που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των ∆ηµάρχων της
∆υτικής Αθήνας, του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή και του Υφυπουργού κ. Ιωάννη Μπαλάφα.

Με την υποστήριξη του ∆ήµου
Αµαρουσίου

ΣΕΛΙ∆Α 2

ΣΕΛΙ∆Α 9

Πρόστιµο για εναπόθεση άχρηστων
υλικών δίπλα στο σταθµό Νερατζιώτισσα

Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Αττικής, επέβαλε πρόστιµα 800 ευρώ λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στο
περιφραγµένο οικόπεδο, δίπλα στον σταθµό
Νερατζιώτισσα του Προαστιακού σιδηροδρόµου,
στο Μαρούσι.
ΣΕΛΙ∆Α 2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα