Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Κρύβουν τις μειώσεις συντάξεων"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
με ΕΝΑ ΗΕΗιοΔικο
ο; ΜΕ_τιΑγΡοΛΕΞΑ
  βἶ Η Τ ΕΝΑ Β|ΒΛ|0
Η ΔιΗχΗοΗιΗΗ κιιΜΗΔιΗιογ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗ ΤΗΣ θΡγ^|κ"Σ ΣΕ|Ρ^Σ
ἔωηΗυ 
Σαββατο 23 |ανουαρίου 20] θ - Αριθμός φυλλου 180] - Τιμη 130 έ (3 € η έκδοση με τις Προσφορές) - νι·νι·νι·_ε-!γμοε_:οΜ
   -- κ· · ΣΕΛΙΔΕΣ Δ · Δ Δ · · “ · ·
ἐχΕΔιΑΖΕι το γηοβτΕιο ΠΕ|ΒΑΛΛΝ0Σ
Δ' Δ" Δ' Δ "'
Ι . Δ ι . · ι Η Ι ι '
· · ο · · · · Δ Η Δ ι . Δ . Δ · · · ·
| ' ' ' ' ' ' ό  | | › Δ ' ' Ο '
γιατααυ αιρετα  
# ·· ·  τ ` “ _ ' Π ή .Β
η σε “π μ ι; . η έ // ς ,
¦ ΧΡ Ι
ΣΕΞΗΞΞ ΣΡ@ῖ]ΜΩΗ για ιΞΞΞ;νΞΗ ηδη ενταχθεί 950.000 Τ  όσους δεν υηοβαλουν αίτηση ιδιοκτησίες, ενώ Παραμένουν Η Π “ β 
μέχρι την Προθεσμία της αδηλωτα Πανω αηό 1 εκατομ- _ Η
8ης Φεβρουαρίου μύρια αυθαίρετα κτίσματα =
ΗΜ ΗΗΩΗοΗιΗ οι ΑΗΗΗΗΗΕΗΗΗτιΞΗΣ ΠΑ ΗιΗΣιΗΗιΗ,ιΡιΦΗΗ οιΗοΗΕΔι ι Η
:οι επι
ΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔ|Α
ΠΩΣ Η Μ ΝΑ
Μι Ο ΠΑΤΡ|ΟΣ ΜΕ ἑΖ|ΗΒκΡ^
ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΟ ΑΜΜΟ
23ΧΡΟΝΟ ΠΟ ι › η 
ΣΤΗ Σ|ΑΤ|ΣΤΑ
ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΑ' ΣΥΝΕΡΓΑΣ|ΕΣ ΣΤ|Σ ΜΟΥΣ|ΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ »Σω 30-31

Τελευταία νέα από την εφημερίδα