Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μήνυμα από ΝταβόςRecognized text:
,σύ Π Π χ|`= . . .
ΜΜΜ*   Σ ΙΑ γννννγ.ιιιιετι5ιπατ
|(Α0ΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20Ι(› - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ_ ΦΥΛΛΟΥ 20192 - ΤΙΜΗ Ι.30 ΕΥΡΩ
Παρά την απόΦαση του ΣτΕ
Επιμένει για λουκέτο
στις Σκουριες
ο Π. Σκουρλὲτης
Ο Στο «κοκκτνο» παλι η αντιπαράθεση
του υπουργού με την £|αοτεαο σου!
Φ Κίνδυνος να χαθούν οι 1.100 θέσεις
εργασίας στα ορυχεία > σελ. 7
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
'Ρόντα Ρόμπα
Ενα προφητικο βιβλίο
για τις κοσμοθεωρἱες
και την ανθρώττινη περιπέτεια
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Α"0 Ζω" ΤΡΑ|('|ἘΡ ΕΧΟΥΝ ΜΡΑΤΑΧθΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜ0ΥΣ ΟΔΙΚΟ" '(0ΜΒΟΥΣ
Απεργιακό μπλόκο για το Ασφαλιστικό
Οι αγρότε5 κλείνουν του5 δρόμου5- Κινητοποιήσει5 στην Αθήνα
δύο. Μεγάλο συλλαλητήριο χθες
απο ελεύθερους επαγγΘματίες
και επιστήμονες για τις ασΦαλιστικές εισΦ00ές > σελ. 26
λάδα. Σήμερα θα κλείσουν τα
Τέμπη, κόβοντας τη χώρα στα
κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
τους οι αγροτες σε όλη την Θι
Θετικές αποτιμά το Μαξίμου τις επαΦές του πρωθυπουργού
Μόνυμα από Ν α ός
Ήττα ,  ι
`_  ι`ἔ
ι.¦` ι
Πιστή εφαρμογη του Προγράμματα και ἱ
μεταρρυθμίσει5 με οντα αγμα ρύθμιση του
χρέου5 ζήτησαν Κρ. Ααγκόρντ- Β. Σόιμπλε
ή ^ Φ Αίσθηση προκάλεσε
η δηλωση: «Είναι
η εφαρμογή, ανόητο
Φ Περισσότερη αλλη
λεγγύη από την ΒΕ).
Ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας
° Ο χρόνος πιέζει για
την αξιολόγηση, δη
λώνει η επικεφαλής
του ΔΝΤ >σελ. 4- 5
«Παράθυρο» για νέα μετρα στήριξης από τον Μάρτιο ΜΒΜ ΠΑΝ Με
ρ λ Ζημια 4.5 δισ.
«Ανασα» (ΠΝ αγορες στις εξαγωγές
δ Ι Ι Μ Ν Ι προκάλεσαν τα
Ια  ο  ωρπᾶ| οοητγο|ε
σ Ανοδος για πετρέλατο και μετοχές μετα τη «Μαυρη ·· έ ° χά°|Μνω8 Μ· Μ ΠΜ"
7εταρτη». Νέα πτωση ντα το ελληντκσ χρημα ττστηρτο 
0 οι αγορές πιθανολονουν περαιτέρω μείωση του Ο ΜΜΜ ΜΜΜ τωνπε·
επιτοκίου καταθέσεων κατ αυξηση της ρευστότητας ρων Μάο” σελ. 7
Περαιτέρω Χαλάρωση της νο- έδωσαν πρόσκαιρη «ανάσα»
μισματικόςπολιτιΜςσκεδιάζει στα Χρηματιστήρια και στην
ο Μ. Ντράγκι. Οιδηλώσεις του αγορά πετρελαίου › σελ. 8 ΜπΜ" μητΜηωΜγ
«Πράσινο Φως»
ΙΟΒΕ: Υφεση 1,5%
στην Ελλάδα το 2016
Απαισιόδοξες οι προβλἐ- εωσω&Ρωσσ νακλεἰ- 
πιεις για την οικονομία. σει η αξιολόγηση το συντο- Ἡ
Ξεκάθαρη προτροπή απότη μότερο δυνατόν > σελ. 3
για το άσε' Μεσα
με Βερόπουλο
Ο ΠέΦτσυν α υΜνραΦές
να το πεναΜτερπ εξαγορά
στο λ:ανεμΜρτο › σελ. 11