Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΜΑΝ'
κι ΜΑΜ
ΜΒ ΜΗ" Η' 'ΜΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΗ·   
22 ιΛΝογΔΡιογ _ ε   Β
 η · ` . ή'  7  ι η
 ΔΩΡΕΑΝ ΣογιιΕΕ
Εφημερίὁα. ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔἈ
Αρ.Φ0λλου , ς - .α
1.682.
Τιμη.ι.ωε Ι ΞαντοεΞτ
 ΜΑΗ. μ: =: ,
γ " Ε ΜΙ Δ | Π Λ Η
_ | Κ
Φ έ Η
'ΗΪΣ!"|
9 Πι· κιιιιιι η"
ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Α Λ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
 ΔΒΔ “ΑΝ0|ΓΕ|" ΙΟ ΠΟΤΑ19! γ ΜΑΖΩΝΑκΗ
ι κ 'ΠΓ ^ΜΖΕ|ΙΤ^κΪ|κ" ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ
4 ογ ΓΙΑΝΝΗ .
Ι  · ΥΤΑΡΧ0Υ
1 (ΜΜΜ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 'ΓΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΒΕΡΡΑ
. Το... αλλο ΠρὸσωΠο
“ϊ 'του "φοΡτοατου”
ω · (Πορτοι]νη · Η _
1 Καοὰμ1 · Και η
Ευκαιρία του Ζντ1ἑλαρ .
με την Ξαν .8
ΚΛ0ΥΝΑΣ·ΛΠ0ΣΤ0ΛΗ
    θΕ0Φ|Λ0ΣΤΥΡ|ΝΤΖΗΣ ς* · Ρ
ἔεΒη=¦=χΜς   μ    Ϊ _' 
 “ # ΜΜΜ!
πρόταση του θρύλοι·
· Α0ΜΜ0ΦΥκ 
αΦινμα6γκαααν
ΠΡ0|(Μ0ΥΝ ΚΜ 
ΠΥΡ0Δ0Τ0ΥΝ Β|Α ...ΜΜΜ 
|ιιιξέλ·νκιαι οπαδοί ισα ΠΑΟ ΜΜΜ... παγανια μΨΜ"” ' ἑὁΡΦὡ ο 08%
αιιιν Μήνα · Ενωση. ύβρεις και ιραιιακραιια αιαιις . 
παλαες · Για Μα θα ων:χιαιεί ασια. κ. Κανιανἡ: ΜΜΜ"Μ'” ' ολΜ“6
"ΜΜΜ·ι···Μ:' ο Μος. αλλά...