Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22 01
Ο Δ|ΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΥΠ|ΔΗ, ΑΡΗΣ
ΜΑΣ"ΡΟΓ|ΑΝΝΗΣ, ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟΕ|5 95.5 ΟΤ|
ΜΟΛ|Σ ΧΟΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΟΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ Δ|ΚΑΣΓΗΡ|Α
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ |.Κ.Α. ΣΓ|Σ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ|Σ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΥΣ|ΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟ|Α Ε|ΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ| Η «Μ»,
ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝ Ε|ΝΑ| ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΥΠ|ΔΗ
' ΣΤ|Σ 25|2 Η ΝΕΑ Δ|ΚΑΣ|ΜΟΣ Γ|Α ΤΗΝ ΕΚΠΟ|ΗΣΗ
' ΚΛΕΩΠΑΣ ΣΓΗ «Μ»: ΠΡΟΧΩΡΑΕ| ΚΑΝΟΝ|ΚΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗ Ο ΚΑΡΥΠ|ΔΗΣ» 
ΜΜΕ οκ κα
τα χωω“Ν ΜΙ!"
°“ η αληθεια
Χ'° τ“ν αποφ· ...Η 
Μ αηαοΜΠ '
. 'Ϊ'Μ'0Α9Π55Σν ο
Με" σημασία να Μο." Η. ηΑἘ"Μ:ν: ΑΜΠ,
η ω ω.
.Η ΜΜΜ. ΜΜΜ.
αΠ0χΞοΠ αηόιοΜΑ η
ΜΠΛΟΚΟ Γ|Α ΜΠΑΤ|ΣΤΑ
Γιατί ο Αμερικανόε ατζέντη3 του
  ““ράθ"Ρ° συνεργασίαε
ΜΩΡΗ   “
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016  ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0946
Τ|ΜΗ: 1,30 θ
»ι Σελ 14,15,48
' ΣΤΑ 5 ΕΥΡΩ ΤΟ Ε|Σ|ΤΗΡ|Ο
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΕΠ|ΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΛΟΚΟΜΟΤ|Β ΜΟΣΧΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο «ΛΟΥΚ|» ΠΑ|ΡΝΕ|
ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ...
ΕτοΤμο5 να ηγηθεί τη5 εΠΤθετΤκη5
γραμμη5 του Ηρακλή ο Λουκίνα5
στο ματ5 με τον Πλατανιά
' Αγώνε5εξΠρέ5 με
την ΑΕΚ
ζ ' ΟρίΟτηκαν
την ΠέμΠτη 28
|ανΟυαρίΟυ καί
την ΠέμΠτη 4
,Φε Ουα ίου Α , Μὴ
 Μ ρ ΩΜΟΜωῳ
|'|ερόνε, ΡομανΟ και Στάμου
ΑΝΑΜΟΝΗ Γ|Α ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕ |'||ΣΤΕΥΟΥΝ
κΑΤΜΕἑΟΟΝΤΑ·
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ: ΒΡ|ΣΚΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ
ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ Γ|Α ΤΟΝ ΚΟΥΤΡ|
ΒΕΡΟ|Α
Γ. ΓΕΩΡΓ|ΑΔΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΠΟΡΟ|.|5 55.5: ΕΓ|ΝΑΝ
ΛΑΟΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟ
ΠΑΝΟΡΑΚ|ΚΟΣ Θ
ΠΗΡΕ ΡΟΥΣΣΟ ΔΑΝΕ|ΚΟ
ΑΠΟ ΤΗ Γ|ΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
' ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑ| ΠΡΟΠΟΝΗΟΗΚΕ
' Ο| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ|ΟΥ
ΤΟ ΨΗΟ |5 ΨΗΟ
ΤΟΥ ΣΟΧΡΟΝΟΥ
ΓΚΟΛΚ|ΠΕΡ
ΣΤΗ Λ|ΣΤΑ
Ο ΦΑΝ ΝΤΕΡ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΣΜΟΣ ΠΑΛ' ΠΗΝ ΠΑΕ Γ|Α ΤΗ
Δ|ΑΧΕ|Ρ|ΣΗ ΤΩΝ ΠΑ|ΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΝΤΟΡ
ΜΥΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΗΝ ΞΑΝΘΗ Ο ΟΛΣΕΝ
Μ|ΛΑΝ ΚΑ| Φ|ΟΡΕΝΤ|ΝΑ Γ|Α ΜΑΚ,
ΓΡΑΦΟΥΝ Ο| |ΤΑΛΟ|
ή Ί Π
 Σεπτεμβρίου
ί3ἑηοκαλυψεΤ η «Μ»,
ευτερη φορα,
το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ
για τον ΒεΜίδη. Τότε
καηοΤοΤ χλευαςαν...
ΑΦ|ΕΡΩ ΜΑΤΑ:
ΕΕΤΕΡΑΝΟ| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΕΟΝ|κΟΣ ΛΑτγΝΩΝ
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Ο ΠΑΠΑ χΡΗΣΤΟΣ ΠΑ
ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ: «Οί Τ|ΜΕΣ
ΑΕ|ΖΟγΝ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ»
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. ΑΠΟΝΕΡ|Ογ
μ· Μ -_ .η ,
μ Ε ί Υ ΧΕ·ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ· ΝΤ0ΡΪ:γΟῶἔ|
“7 Σ “ ΜΝΑΣ “
.κΑΤΕ-ΕΤΟιΜΑΖΕΤΑι ΝΑ «
ΜΠΑΤ9 'Ό
Η η “ΠΕ ΜΟΟ[ Γ|Α ΤΩΝ ΠΑΚ!!
«ΠΡΩΤΗ» ΒΕΣΥΡΤΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΓΗ ΣΟΥΠΕΡΛ|ΓΚΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ Γ|Α ΤΕΠ|ΤΣ, ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ Β|Ο 5ΟΕΟ
' Στη Πάω" του κόσμου τα εισιτηρια του ντέρμΠΤ με τον Αρη
:εεε ΒΕΜΠΟ
δέ) ΠΟΛ|Τ|
κ» ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ