Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ήττο κο] από ΚουμΠόν ο ΠΑΟ (75-57) Μεγοῇὡνε] ' 
ΔΕΝ ΪΡΛΒΛΕ| ω "ρόγρ°'Μ° · 
··· δύο σεῆίδε5 με  . `
ο «Φωνοζουν» ο· «Προσινο·» Πω5 χρειοζοντσ· οῆῆογέ5 ηρογνωσυκό!  Ι Ι
στο ρόστερ τουε γ·ο νο Προχωρἡσουν στην ΕυρὡΠη
Με κΑ ί
~ . . 
Ε . μ ο «Γότο» κο· 
- · || . ί · | ΙΜ. 
. , στον |ΠΠοδρομο. 121%
 > _ ->κ · Ιβ
. ο έ· `.
ΜΜΜ __ . Η Το ΜΜΜ
«επιστροφη -Ύ· _ π ΣΤΟ·χΗΜΑ ε·ΝΑ· ω.
κοΜιμεΜποΜεσλιγκσ¦ #7: . _ ι' Ξ
ε | .Ν ο - ,
· Ξσ·κίνδονπ έεοοοε γισ την
Μπάγερν ΜονοΧοσ στο ΑμΒο9ργο ,
ο Στο... κόῆΠο κο· η Γ, Γε ονίσ.
ο Ευκο·ρίεε στη Β' "οῇῆίσε που 
πσρσὅοσ·οκσ σῆπρὡνε· τ·ἰ|σροσκεσ ε Σ¦ Μύ¦ . αμα η Μωβ
ο Δρὅσπ κο· σε |σΠονίο, 0Μον6ίσ Με' ΜΜΕ" “ΜἙ“κΦν Ταύρο ·Τ·
ωτίσ κο· ποτογσ ο “ η" ὡΨ°
“Αεκ 
π Μπι· ν
7 " 7ἔ#;;Ι
· ε ι Ν “› Α
.' α' η'
+._ με
· Κοινό μέτωηο
ΠΑΕ κο· Με