Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στα 3 η τρόικα για το νέο Ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΗΜΛΣ|'|0Ρ
κέρδη από
 ' τα ντέρμπι
- Με Ευρώιιο8
Σ »'9·25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ιΑΝογΑΡιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0276
ι.3οε Σ
Νωνν.εΦτιοε.9Ρ
ΜΕ ΔιΑΦοΡΕτικι-ι ΓΡΑΜΜΗ Ο' θΕΣΜΟ| ΣΤ|Σ Δ|ΑΓ|ΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ
ΣΤΑ Β Η ΡΟΜΑ
[Ξ _  για το νέο Ασφαλιστικό
Μειώσει8 των συντάξεων ζητά το ΔΝΤ, ειτιφυλάξει8 στον αόξτιστι των εισφορών
από την Κομισιόν, στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εστιάζει τι ΕΚΤ »4-5
Μ"|'||||||||||||Β||ἰ||||||||||||Ἡ|€||›||
Η" "ΡΜ
Σε τουλάχιστον 34
» 7 Η ΟΔΥΣΣΕ'Α 'ΓΗΣ '8ΧΝΝΗΣ ΕΠΑ |   Έ
σημεια του εθνικου ν ¦Δ
Ξ:ΐΞἑἑῖΞἙἐἩ <<Ξόδεψα τΠν κληρονομιά
7.οσΖΞΞ;τὲρ. _ του ΠαΠΠου μου για να
›ιι4.2τ φτασω στη Λεσβο»