Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Πετσοκόβουν τις κύριες συντάξειςRecognized text:
ἑ7- `ρ'·
αεεπιστ έ ου ετοευ ὡσαἔΜ“““%  · ·- .τ - - μ κοψω-:Ἡ 1.
,_. ζ, γρ? .μ···4 τ ..ε τ : πΡοΜι-ιοεντικκ ΕΚΠΤΩΣΗ 150€,._ · ·
τὴ τ η ι
κενών
τ ίε¦Μ|,ἱ.'.·Μ. ι δ , Η | | Μἴ δα παπα και η:·.7...,ι.·ι7ζ#;. γίΡΜΡίΟΚίΝΗΣΗΣ
· .ι+_μ< ·“ . ο. Ημ·· ι Ι ε
'· ·· 5 ^ ι έ* Γ ΠΑΡΑΣκΕΥΗ 22|ΑΝ0ΥΑΡίΟΥ 2018 γ κογΠοΝ|
.¦ . 'Μετα ι-ιΜεΡι-ιΣιο καναρινι ·- _“ ϊ _· - --  _ Ή- , - λ ί τεοΡει.οοιΑΝΝι5
 τι ιι
Σι ί ί
ί` ιό γ
Σ τι ί
ῷΕ““;1_
ΜΜετο κ πανι και παίρνετε ισα κιΠό ἑσκο ακα· Φακοι; ω ί έ ΠΑ ΟΛΕΣ Τ|Σ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΟ
σώσε φσύβουε «το ΧΩΡ|ΑΤ||ξ0¦. φρ Λε!οΜεΡεἙΣ επι - ΛΕΠΤ0ΜΕΡΕ|ΕΣ πιτ ΣΕΛίΔΑ 5 _ ΜΟΝΟ ΜΕ 10 κογΠοΝ'^
1 1 ' · ι ο λ. ι τ .
Όταν ο λαό8 φοβόται την
κυβέρνηση, υπαρκει τυραννία.
Όταν η κυβέρνηση 
τον λαό υπ' κα ελευθ ία!
1 αρ ερ Αρ. Φύλλου: 42
Τάμα: 'Ι`ζέφεραον, Παρασκευη 22 Ιανουαρίου ,2016
305 πρόεδρσε των ΕΠΤΑ (1801-1809) ΤΙΜ: 1 €
Ι ι ι_ι'οιε~ι_' στις;
και ιο`ι_ι;_:;ίε:_ι`ὶ_ι·'ο;ι_ιμ των. ο 'ιἑ.ι:;ι_ιμ_.; Η!
Οι όανειστέε σκῆπραίνουν τπ στάσπ τουε και απαιτούν από τον Καγ›οόγκαάο περισσότερο «αίμα» στο Ασοαῆιστικό γ Αρθρο του Γιώργου Τρόγκα
ν “τ 11;ιο::@τι, τι ειναι ιι ί σατανικό
- β  ιταλό0 Σόιπῆε θυίιθπκε τον καίντον γΜα κῆευάσει τον Τσίπρα
Ι Ι |
«ΜΒΜ ό|ύ"| ΝΤΟ"Τθ(»
- ·Υβριστίιε και είρωνσε 4
ο Γερμανόε υπ. Οικονομικών
θεωρεί του5'Εῆῆπνεε
- ππίθιουε και ονίκανουε
- · Τροῆάρει το Μαξίμου:
_ . , · Ο· · ·
_ . ¦
ι<Ο πρωθυπουργόε
,ΐ'Οῆπ π κοινωνία στου8 όρόμουε δεν °'σθ"θ'Ἑκε 001€
. ` -' , . ¦ . προοβεβῆπμενοε ουτε
. _ _ “Σ . γ · · , _ ε “Ε1ωμ°σΪεπε να ΦυΥετε με θεὡρποε το οκόῆιο
ο `~ “Ϊ ϊ εῆικόπτερα», <<Ξεφτίῆεε¦ μαε υβριστικό
φάγατε το θεμιτά», φὡνσ2σν
οργισμένοι οι δια6πῆωτέ8
' ΣΠροππῆσκισμό5 κατά
του προέδρου τπε ΓΣΕΕ
από σγονακτισμένουε
ζ Το <<κίνπμα τπ8 γραβάτσ8›> και
τα μπῇόκσ των αγροτών
τρομοκρστούντοΜαείμου ,ΣΕω
ι'#“πι“:ιτιι% ι;τ· .ι Ἐκ Ξ τι: τι οι . κι στη: ' α ΤΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡ|ΟΥ ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ Γ|Α ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΝ ΟΠΟ|Ο «ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ» Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤ ΕΣ
«Σταύ μου' Η <<οι6πρά>> Λαγκάρντ απαιτεί υποταγή με έξτρα μετρα
Αυται·ιότε8 Τσίπρα στο Βίσοτηοσι·α: «Το 2018 η ΕΠΠό8α θα εκπῆίιεει ευχαριστα την Παγκόσμια οικονομική κοινότητα»
Ι | Την επιβολη σκληρότερων μεταρρυθμί- ΔΝΤ στο ελληνικό Πρόγραμμα η Κριστίν θραύση του ελληνικού κρέουε από τουε
υ |σ ο Η _ σεων στο Ασφαλιστικό και πρόσθετων Λαγκαρντ, στη συναντηση τηε με τον Ευρωπαίουε εταίρουε, κωρίε, ωστόσο,
Π ί δημοσιονομικών μέτρων έθεσε ωε απα- Αλέξη Τσίπρα στο Νταβόε. Ακόμη, η επι- να αναφερθεί σε «κούρεμα», το οποίο
ραβατοιιε όρουε για την παραμονίι του κεφαλαε του Ταμείου ζητησε αναδιαρ- απορρίπτει το Βερολίνο. ΒΣελ.: 5
0ΞΑΝΘΟΣΒΜΠΤΕί ΣΟΒΑΡΜἩΝΥΓΕ'Α
κόβουν και τι5 δωρεάν ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ερωμένη ΤΟΝ ΠΟΠ μπήκε
¦ ¦ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
εξετασει8 για τη γριππ 
 κι στη ΠΑ για να τον. . . 60ῆοφονήσει
και 4 παιδια) νοσηλεύονται σε Μοναδεε Εντατικηε θεραπείαε, το υπουργείο Υγείαε με μια ανακουστη κίνηση ρ 6 .
δισκόπτει τιε δωρεαν εξετασειε για την ανίχνευση του λ Δ γ
ιού που βρίσκεται σε έξαρση, ακόμα και για τους βαρια Ο
ασθενείε¦ τουε οποίουε υποχρεώνει να πληρώσουν το -_ · . 
διαγνωστικό τεστ από την τσέπη τουε! Ο Σελ.: 8
οσμῇ'“ «Εάν ο Τοίπραε
Εξεταστική5 μ:νβἱ%8ἔ
για το οσον θαείχε °
του Πάνο κάνει χαρακίρι»
στον Σκπι και
ΑΡΘΡΟ
ΣΩΤΗΡΗΣ
Σε κλοιό βρίσκεται η κυβέρνηση μετα τιε αποκαλύψειε Μ ΛΣ
του πρώην υπουργού Οικονομικών σχετικα με τη δια- '
ηραγματευτικίι τακτικό τηε κυβέρνησηε με τουε δανειστέε το περασμένο καλοκαίρι.”Ηδη τα κόμματα τηε αντιπολίτευσπ5 πέρασαν στην αντεπίθεση, θέτονταε ανοικτό
ζύτημα σύστασηε Εξεταστικηε Επιτροππ9. Β Σελ.: δ
. - Β . _ .
Την αινιγματικό Μαρίτα Λορένζ θα υποδυθεί η πανέμορφη ηθοποιόε Τζένιφερ Λόρενε, στην κινηματογραφικό ταινία «Μαρίτα», που
   κ φέρνει στο φω9 τον πολύκροτο βίο τηε ερώτικίιε συντρόφου του Φιντέλ Καστρο. Την είδηση δημοσιοποίησε το «ΗοΙΙγννοοα Κεροττει».
ἡ·` Είναι το πρώτο βαμα τηε Αμερικανίδαε σταρ, ύστερα από τη βραβευσίι τηε σιτε Χρυσέε Σφαίρες για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στηνταινία
ι τι ι ι β «Τζόι» και την τέταρτη υποψηφιότητα τηε για βραβείο Όσκαρ. Η ιστορία ξεκινα το 1959, όταν η Λορένζηταν 19 ετών και συναντίιθηκε για
| πρώτη φορα με τον Κομανταντε.ίΕμεινε έγκυοε από τον Φιντέλ, έκανε έκτρωση και στη συνέχεια έφυγε από την Κούβα και πῆγε στιε
«Το  ΗΠΑ, για να καταλαξει πρακτοραε τηε (ΣΙΑ. Το 1960, επέστρεψε στην Κούβα, με αποστσλίι να δολοφονασει τον πρώην ερασιη τηε. Μετα
¦ τον Καστρο, έπεσε στην αγκαλια ενόε δικτατορα τηε Βενεζουέλαε, ενώ είστε και μία ερωακη περιπέτεια με τον Τζον Φ. Κένεντι. ..
'από Ου 122.700 νοικοκυριά κινδυνεύουν να μείνουν άοτεγο
  Τραγικα είναι, πλέον, η οικονομικα φτώχειαε, ενώ 122.700 νοικοκυρια φο- έκθεση του ΙΟΒΕ αφηνει περιθώρια ελΓ Ι κατασταση των Ελληνων, αφού σε πο- βούνται ότι θα Χασουν το σπίτι τουε λό- πίδαε για το 2016, αφού προβλέπει ύφε σοστό 15% βρίσκονται σε πληρη εξα- γω των «κόκκινων» δανείων, σύμφωνα ση για το πρώτο εξαμηνο του τρέΧοντοε
ῦΣελ.:8 θλίωση. Το 36,3% είναι στα όρια τησ μεέρευνα τηε ΓΣΕΒΕΕ. Ούτε,όμωε, η έτουε. ίιΣελ.: 12
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η <<Α>> ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΑΕ|ΑΣ
Οι αστυνομικοί ψάχνουν <<ονάοα>> μέσω του Νόμου Κατσεῆπ
Ντόμινο επαφών των συνδικαῆιστών τησ ΕΛΑΣ., προκειμένου να βρεθούν Μαιο για τοσο ένστοῆου8 δανειοΠίιι·ιτεε Ι ι · ί ' ί·Σελ.:14 .κατα