Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Στα σύνορα με Τουρκία έφτασε το... ξανθό γένος" του Πούτιν
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΔΕ Υ Θ ΕΡ Η . ~ 
22 |ΛΝοΥΛΡ|οΥ ι
  ς   ιτιοτ πιεσε
380 ΕΤΟΣ ϊ: Ο] τ;:›/;ι:1έ έ  «στο ΔΕΝ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ο ~ Τ η έ λ κι κ Δ ε
(10482) 3882     
ΤιΜι-ι ι ΕΥΡΩ ι ο ·7  τι ':ἴ -· τ
1 Η; ΚΜ τη Ι
Το· Ο Ο  .. 
ΝΑΖ·ιΣτικο  Ν
Σοι τοΥ
Ο Ρωσικός ο·τροτός έτοιμος νο εκπληρώσει
 Μ  τις προφητείες της Ορθοδοξίος