Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις-σοκ στα μερίσματα 265.000 συνταξιούχων του δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η; η ο τ 
υ1γχροΛογΣ|Δ ΣΤό ΝΤΔΒοΣ ΠΜ το ΤΕΛ|κ0 ΣΧΕΔ|0 ΤΟΥ ΥΓ'. ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Αηο τογΣ«ΣκΛΗΡογΣ»τΗΣ Δ|ΑηΡΑΓΜΑτΕγΣΗΣ 2] ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒρογ^ρ|ο
ΑΠΡΕΠΕΙΑ Μειώσε!5-σοκ
οιηο Σο|μηῆε στα μερισματα
ΜΑΣΤΙΓΙ0 265.000 συντοξ|ουχων
οηο Λογκἀρντ του Δημοσίου
 η , , , κλιμσκωτές μειώσεις σηό 25% έως
Δ.)Ε;σΠσ την κυνικη εηιθεση του Γερμα
 , , , , - _ 50% σνόλογσ με τσ έτη υηηρεσίσς
ί νου ἔΞλΞἔἴΞἔἑ©ἘἙἙ ΒζνὁἑἶΣ"λο ,  των δημοσίων υησλληλων. 
«ένα. η εφαρμογη, ανόητο) έ `4 ΑΝΑΑγτ|κο| η|ΝΑκΕΣ Με τΑ ΝΕΑ ηοΣΑ ΤΑ ΤΕΧΝ|ΚΛ
.ι;;ΙΕΓῳ ο;; [ἐ/ῖεὲΞ1;τ_ῖτ::;_Π
ΝΤΕΡΜΠ| ΣΕ ΑΜΑ. ΝΑΜΑ
= _ π ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ|ΗΜΠογΝτΕΣΑπκΑ
$ μ. χ ΜΑΧΗ «ΑΜΜΑΝ» Στο ΜΠΑΣΚΕΤ
7 ' 307 
ΠἱΞΨΠἩΕΗτων μετ“ἴ _ Ε Δ η Σ' Σ Καταργοὐνται ]6.ΟΟΟ μερίσματα 
υ ισεων ισ το τισ ο ι- 7 · ¦ ¦ ¦ _
8τικἐ ζητησ)ε| η εηικε(Ξ1λης =ἔΞἔἴἔυἔ4:οἑἔἑἙ θανοντων γο «Μ 
κγΡ|ΕΣ ΣΥΝΤΔ:Ε|Σ
του ΔΝΤ για να εηιστοέψει
το Τ“με'ο και Μ “νο'ξε' Οι παροχές έχουν εησνυηολογιστεί Ε κ Δ»
η συζητηση
“ΑΣΠ|ΔΛ” ΣΕ ΚΟΚΚ|Ν0ΥΣ ΔΛΝΕ|0ΛΗΠΤΕΣ ΜΕΣΩ... ΝΕΩΝ ΑΝΤ|ΚΕ|ΜΕΝ|ΚΩΝ ΛΞ|ΩΝ ΕΣΑ
Ε  · |     
4 ή!. [5 ον Α:οΑΜΜστ
Τ| ΕΞΕΤΑΖΕ| Η ΕΛΑΣ. Ρ |'|ΑΡΛΤΥ|'|0Σ ΣΕΛ. 5
ΜΑΦ|οΖ|κΗ ΕΠ|ΘΕΣ|·| ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔιοικηΣΗΣ ΑΤΤΜηΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα