Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Βουτια" 5,70% για το Χ.Α. χωρίς... δίχτυ ασφαλείαςRecognized text:
 ..ΝΟ1  -¦8νΠμόρωσ11 των '8118νδυτών
 ορίσω ο
νυννΝ.χήΜωίε'ἱήο.9τ
τα. 52δ¦44
ΜΜΜ _ Μωσ- _ ΜΑΜ- · ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ-Μ _ _
"Μάσα Μεταβολή
ΑΤΙΣΤΗΡΙ0
'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
..σωθεί 21_·ΑΝ9ΥΑΡ·όΪ 26%. -_ 2769, 099%: ΑΡ--εΧΜ9ὶἙὁ)ὁ“ ή “ σου τι;; έ
Γενικός Δεικτης
Κινηση Μετόχων
20" Ν'2 2'|ί2 7" Μ
“ἔἑἔἔἔ
 ......... 
,..ἶἶἶἶδ ...... 
Κ|ΝΑ ΚΔ' Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ ΜΕ ΘΕΣΜΟΥΣ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧ|ΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΒΟΥΝΑ» δ.70% Τ|Λ το ΧΑ.
χωρίς... δίχτυ ασφαηείας
Στη δίνη των διεθνών πιέσεων η αγορά - Σε νέο ιστορικά χομηήο οι τράπεζες
Στην 0080 περνά το 67% του ολη με
τίμημα 3685 εκατ. - ΤΑιΠΕΔ: Στο 4.5 δισ.
η συνοήική αξία της συμφωνίας ›·  -
η» - ¦· “·Μ;ςμ εφ :τῇΨ-:Βη.Μ·_Όῳ 3?
ᾶι-ι ι.  ε “ι .““ Μ. τ Με 
`-5-Ξῖ ·“ .έ=ϋὲἔἔἑἑὲζΜα
ή  Τα χειροτερα της 25ετίας
' ί   επιφυήάσσει ο ιανουάριας 
ε το εε" οίί να παραμένει σε ιΜ σχύ αντλώντας δυνάμεις και
αφορμές από την συνεχή επιδείνωση του χρηματιστηριακού κλίματος στις διεθνείς αγορές συνεχίζει την
πορεία τὁυ το ελληνικό χρηματιστήριο
συμπληρώνοντας έναν από τους χειρότερους μήνες των τελευταίων 25 ετών. Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές
του έτους μετρά μόλις δύο θετικές συνεδριάσεις και οι απώλειες για τον ΕΔ.
ξεπερνούν το ί6%¦ ενώ δείκτες σηματωροίόπωςο ΕΒΕ 25 και οτραπεζικός
καταγράφουν νέα ιστορικά χαμηλάΙ
διαμορφώνοντας ένα πλήρως αρνητικό σκηνικό που δύσκολα, υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί όπως φαίνεται να ανατραπεί. Η οικονομική κρίση
στην Κίνα και οι φόβοι για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία ρί
_, χνουν βαριά την σκιά τους πάνω από
τις αγορές εμπορευμάτων και μετοχών με το ζήτημα του πετρελαίου να
αποτελεί καθημερινά τον ισχυρό κα
ταλύτη για την καταβαράθρωση των
μετοχικώναξιών.
πραγματεύσεις κυβέρνησης -δανειστών για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η ελληνική πλευρά και οι καθυστερήσεις ως προς την αξιολόγηση Της
χώρας δίνουν ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο στους πωλητές, ενώ το κλίμα πυροδοτούν τελευταία και οι συστηματικές δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων για τις μεγαλύτερες θυσίες που
πρέπει να κάνει η χώρα προκειμένου
να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους. Υπό το πρίσμα
αυτό γίνεται κατανοητό ότι υπερπουλημένα ετπίπεδα¦ τεχνικά χαρακτηριστικά γενικότερα και χρηματοοικονομικοί δείκτες που διαμορφώνονται σε
ελκυστικά επίπεδα, δύσκολα θα μπορέσουν να πείσουν την επενδυτική κοινότητα καιναφέρουν"αέρα"αισιοδοξίας στο χρηματιστηριακό ταμπλό με
τους περισσότερους επαγγελματίες
του χώρου να δηλώνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για την συνέχεια δίνοντας
περισσότερους πόντους στο αρνητικό
σενάριο στο βαθμό τουλάχιστον που
διατηρηθεί η βια αρνητική εικόνα στο
Μειώνονται
οι αντικειμενικές
αξιες ακινητων
Εμεις 23 597 - ϊ~ιικροτερσι
οι “οσοι σε ί.ιξἶίῶβΟΟΞ(
γονικές ωρα-ες κ ηη τη. 5
ΜΑΚ!) 5.8Δο€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
. της ημέρας ω. η
Οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπού
Σελ. ί2-ί5
ο Στ. Λεκκάκας
νέας ΟΕο
στην Τρ. Πειραιώς
Αντικαθιστα τον ποραιτηθέντο
Α. Θωμόπσυήσ
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Βεήτιωμένες
οι προσδοκίες
των μάνατζερς
Πιο αισιόδοξοι γιο οικονομία.
χρηματοδότηση
«Φυγή» 735 δισ.
το 2045 από
τις αναδυόμενες
Περαιτέρω εκροές 548 δισ.
αναμένει φέτος το ΗΡ τη ι,
Δ|ΕθΝΗ
Σελ, 7
Την ίδια στιγμή, τα εμπόδια στις δια- διεθνέςπεριβάλλον. τι λ, τη  η
Υφεση 2.9% στην Εστιάδα ι Πηεόνασμα τι δισ. στο ισοζύγιο Το ασφαήιστικό επί στην ανάπτυξη
«βήέπει» για το 2046 η Ε.Υ. τρεχουσών συναηηαγών τάπητος στο Νταβός από πρόσφυγες
Το πρόγραμμα προσαρμογής θα οδηγήσει
την Εήήάδα σε περαιτέρω ύφεση
Στο τιμηνο ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2045.
έναντι εήηείμμοτος 4.9 δισ. το 2044
Τι συζήτησε ο Αη. Τσίπρας με
Γκάμπριεή και Μοσκοβισί το. ι
Προύπόθεση η ενσωμάτωση
άμεσα των προσφύγων τι ι, ή
· Ο'κΟΝΟΜ|^ - ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-5
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
”ΙΟ~2(3