Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΣΕΛ|ΔΞΣ ΠΑ ΤΟΝ ΙΠΠ0ΔΦΝ0
  Ξεχωρ·@Ρν δυα
@έ αγγλικα αλαγ°!
  · Τα φααῆ πρόγραμμα και αραβῆἑῳειε για τιε κούρσα
δν β 4 ο Αύριο μπαίνουν και αι εΜηνικέε ·
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠοιχΗΜΑηκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ό'
· Τ'ΜΗ 1,30€
Ψ | Τα 
ι ι·ζΌ
- ΔΡ. ΦνΛΛον 2629 θ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 4 '
.Το καῆύτερο στοίχημα  ϊ! κ . ·Τίναξε την
είναι "εδώ με αηοδείξειε!  Δ δεν μΠΠνκ0|στ0ν
` _ 'χ ¦ αερα ο
δ «Ματσωμένοε»
ο Πέρασαν την Τρίτη
Δ στα 5 σημεία στο
σύστημα για ειδικούε
· Για ένα γκσῆ,
η αηόδσση θα έφτανε
κοντα στο... 1950!!!
ΑΜ Μι Μ
:το κονηοΝι
ο Τι Προτείνει
ο Ματσωμέν05
στα δύο
συστηματα
-η ,. ..
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ  «η κΜΜἀω›ἔ
· «Β ραζσυν»
οι οηαῦοί του ΠΑΟ, ,τω  
έντονη ανησυχία ' 7 _ 
στη διοίκηση Ϊ' μ!!ΜΡ9Μτ .
ΝΕΑ "ΚΕΔΔ ΠΑ 'ΤΟΝ ΠΑΟΚ, |-| ΠΑ "'|·|"Μ|Α