Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
λ Ο ο
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤο: μακρια © 50 €
πΕΜιΤΤα 24 ιΑιιογΑι=ιογ Με ο κο. πως '
ρ .ι Τ .Το αυριο: ανακοίνωσε .
χθες .τα μεταγραφή, του-Γιαπ· για ή τα επομενα ρούμιαι χρονια και οι Αγἐ γεα6αουαοι γυρνανε στσ.;. κοκκινοι
7 απίτι'έναααοτα βασικοτερο τεργα-. ο
 . . Μία.τας;ποαεμικήςαιαχανας»
ι πρνέκουνατι6Ξε·
ο Παπανικοααου έκανε τις πρώτες
“ερυορσαευκες· οπαώσεις του: “'αοεαα ποαύ να
γυρίσω και είμαι χαρούμενος ο Είναι ώρα για σουαεια. οχι
για παπα ο Χαίρομαι που σα ξαναδώ τον Βασίαα. τον Γιώργο
και τον Βαγγέαα ο *εχουμε μενύαες αναμνήσεις ο Έκανα
προπονήσεις τοσο καιρο μονος μου. σήτα είναι
οιαΦορετικύ να μπεις οταν ομαοα»
“ ` ΑμΜΥΓικΑ ,φατσα στα Βαρκεαώνα
και τι είπαν στ σύσχειμπ οι αμπαασυ
“ΔΕΝ 
Μ|ΛΗὶΑΜΞ
ΜΕ 'ΝΝ ΚΩ¦'ΓΑ›· Ξεκασαρισαν
οι ανθρωποι
τας Μπαρ
Το ΑΠ0ΓΕΥΜΑ έρχεται
ο παίκτας στα χώρα μας
και πιω πριν αυτος προσγειωθεί. ο οαυμπιακος θα
έχει πεταεει για καουνας
,» τα Μίνα 
ε έ 1 Από το... αου- ο ααμήτρας
σενα ο οαυμπιακος. κ αντικετμένουχ ν Δαματρίου αποκααύπτει το
υποτροπος. να κινουνεύει “'που·προβπέπει προ-“- αστοιχείοι του αρθρου 23 του
Πειθαρχικού κώοικα που ουσιαστικα οοήγπσε τους “ερυοροαευκσυς· αανοασμένα απέναντι σε ποαύ πιο τραγούκαταγορατήριο
'σημα ως παω ευρώ Η.
“· έγινε αιτία τα Με· ι ή
ν( οι πειραιώτ
με τιμωρία 2-4 αγωνιστικών
τας έ3ρας του ο Για ταν
αερίώαμα παέον ιστορία
με τον ναναατήρα·
στα Χανια
σου τα
στο...ααοι 'σπααμαι ¦ 
εεεαίΞεις χοες μούσα με
τον ισπανοο ο Λογικα τεπειώνει το
θέμα τας αποχώρασής του μέσα στα
επομενα 2αώρα ο Φήμες ότι
προτύοακε στήν Μαρσέιγ
:ι ααα Μπορει
. ΝΑΣ-2350!" 
.Μάμα χαιρέτσι παντως
 »στήν στρατιωτική .
ΗΗΪ·ιΜ Μ=Η;τα τεστ" στα. ζ
ν σωματα δεν μπορεί Η επίσαμπ ανακοίνωσα τας ΠΑΕ για ταν μπορεσα
_να.σταθείμιατέτοια μ - γ ς ~- ν. _ ο - . ¦
3 μπορεσα ο Η σαμασία 'ΗΤ"^Ε.°ΜΜΜΑΚΩὶ "ι ιι '·
'ο τα, ΜΒΜ" αγώνα' μ - _ σέβεται απααύτως τι η
.ταςέκοεσιις του". ι έαιταγές του πειθαρχ · “Δεν υπήρξε σε
1-ρ°¦“ρΜῇ @Μ χω κού κώδικα και πιστεύ καμία περίπτωσα ρίιμα
- του 󓦦κωκ°“. ιι ι οταν ακριμοοίκαια του: Ξ αντικειμένου α οποία να Θέτει
 χ στιχού οικου-“ω . ` ή ΜΒΜ του με και τα; η σε κίνουνο τα σωματική
μ επίκααείται ο αοαα- Πρμγ·ΝἩΚβ γεγονότα και ζ χ ακεραιοτατα ποσοσΦαιριστή
 , . ς οικαστής οταν ` .Η . ..ΜΗΝ ΠΕΜΩΠἑϋΝα ” ή ο ή οποιουοήποτε Μισο
 ΚΠΠ°αὶτού [email protected]_Άύριο .Δ ή -· Πῖ"ὁ°Φ°ίΡΠΠ°Π 'Μο- προσώπου»
'κ Φ““οτογι“ωι πρυ- Ξ '~ πίι·ως:6μμιρυανείταιΜό
--“ορ6αευκανι ' κ ,σταματαει 
ΜΧ! Η .
επιεταοσεε .ι νο`εκο=Ἑ“€ἔἔ=%αἐἔ
κ==8:=ἔ:=: _ :ο οαυμπιακας Με τερμα
ομαοα ο Ανοοέα© °ν@Β““' ας Μπέκ' ή
ΜΜΜ Μ ὶ ι “ν 'ο. κ,;Καποοίστριαςτον
· α ΚΜ ο κουαιμπααί. να τον ρωτήσει
ο Επαανας μέσος Ι ι' »αν τον βρήκε κατι..τι ήταν
“ω "6 'Μ ορο. ο οαυμπιακος με κορυώαία και πρωτα σκόρερ ι23 ι »Μας ¦¦ ρων ¦“¦ά“ω
σ" "ω "φ". ποντοι. α ασοι. 7 μπαοκ. 4/22 επιθέσεις) ταν Κατερίνα Γιώτα °ῇΚω°Ξ Μό ¦°.χ°ρ¦άρ|'“¦
ΜΜΜ στις 27 ιοαΤο› κέρδισε :-ο ι23-2τ. 23-28. 23-22ι σε το αεατα ταν τεμ ν ι. > ο
Βουκουρεστίου και τρωω υποοήκα για τους “εν του
τσααεντζ καπ ροαει γυναικών
Αυγούστου μπήκε
σε ένα ατούνεα
ρ Με:
που του στοίχισε τ τ τ  η η
πέντε οΜκαα- .Με εεε μ η έ τ2υμ#ματρα τα
ρους μήνες αγωνι- μ 3 .°|'"°μ"ῇ°ῇχες ~ πμ .ταου .7
στικής ορασας ο 6μῳ¦¦κ"""¦ 1 ι .ν 7σςα.·σεαι3α σ' .
Με ταν σμαοα και .5 κααύτερα“εώε- η Ι
οΦιν πο κασονι Μ :_τ·νή3μΦᾶνΝή - ι η - κι _ , _
μ ν Μακ κυναγού-Δ . . "ΠΜρ8€βΙμενοα
1' °ὰγ.ωες ¦¦ς ` ρ. ι :ταςταγακοιγωσπςτπς Με. ,
Δι` μπαρες και ο" 3ι ι “ΜΝ καιριαντισρασεις '
Η “αιωνωΜ 3 η του σαυμπιακσύνια το
 μὲ κανένα ε".  Θέμα ΠΕΠ °£Πἶδ°ἔ 'θ
Ύ , η _ ,
'μείο του αγώνας
ο Ήττα προκρισας για ταν ανδρική ομαδα του
οαυμπιακού που έχασε 3-2 ι23-23. 23-23. 23-23.
23-23. 23-23) στα Ρωσία απο τα Σουγκρούτ Γκας
προμ και οέαει νίκα 3-0. 3-2 ταν επομενα Τεταρτα  "Ο" Γρογτα ;
στο Ρέντα για να προκριθεί στους “8- του τον ααα ο;” ῦ ΐ”_ ς _ ὰ ῦ Η
'ή .ι ο 22χρονας μέσα.
 ξ μου έμεινε επεύοεροςααο ` "
,, α γεφυρα” του περι-ι
 .σττρίρυμέκριτονιούνιο 7
-_ ο του τοτε! Μ
- ιοεΞιαΙ σε μια
προσπαθεια του
ε αντίπααα τοκ
Βασιαακακπ7
Ο ΣΕΛΙΔΑ 5
Μ Ο ΕΒαμτζεαίστα υπέγραψε ι
` στογγΠαυαααυαίκύ 
η Το σερί νικών μπορεί να κ
~ έσπασε στο -27 στα 27·.
~ ομως ο θρύαος έχει
ακομα μπροστα του τα
μεγααύτερα προκαπσα:
να γίνει α πρώτα φαω
οταν ιστορία του επαγγεαματικού ποσο
σΦαίρου που θα αγαπα
μία οαοκααρα σεζόν
χωρίς ήττα
ι' | Ν Η... ι 7 '77ΐ“ ς.
:22χρονοο μεσοεαιαετικος απο· 7 .·
ανεικος5αααταν ο
ο καποια “
77 :αιμα 3
ΤΕΛΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗ!
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΣΤΕΡΑ "'Ρ'Π0ΛΗΣ
'να Χαυοειι,τα συμβατα τρωω
Ξ τεν ειχε αρκετα μια” συμμε
ἶ αίταμα του.και αποκτα ψαχνω
“ . .τον αντικαταστατα“-του
:εαπ 5
 Φοροι πα: σα παριιαειαει Ϊ
 ετα τπατα σ κριταατοντι
κ ¦1τ6ιεωτιω: ατομα-οτ
τι αγαπω: τον δεν
αγωνα." Παναμέτρπσπς . ο
Δεν θα γίνει ούτε σήμερα το
ματς. καθώς α μετεωροαογικιί
υααρεσία προραέπει χιονόπτωσα
νια-για η
“ 'ή θ°Ρ'|'°ΥΗΗ¦ ε
ταν Αεκ. υπέγραψε -συμ36παιο> 'Ι .
απατα μέχρι τα..  Ϊ
 οτεωΜεωωΜ:Με μ ^
ο τοχήςαα Με έκανε δεκτό το ι
Η ~ “ ιιΕΝΑΓ·'Γ|·Ηιι 'Γ¦0Ρ| . α·-ταρνχας τ ο καισυνεπώςα Σούπερ Λίγκα"
'Γο κ α τεστ» των 3ύο ε υσ ό- ΨΠ99ΠῆΥ“Γ“ .. τι; . _ ο . τ ι ΜΜΜνεα“μερ°μηΜςΜπΜ η
 ΜΜΜ ἑρτουοζων και ο“κἔμβιἱύς ' _ Δ Μ .« μακρυ!" η · επαρκή να: οενπρομαέπετσι κατι τετοιο για .;
' αογος για τον οποία πρέπει να ταΜΜωρείται Μό Μα και `. ' ς ¦ΞΠΥΨμβΠΒειι τις επομενες ουσ Γεταρτες.
“ αργα .ακαταααα- ~ > αφού ο Ατρόμπτος έχει ματς. με
 ._ οτενε:συεΜ6ωασ Τ ο ϊ .Τ
 . ·` ^·ἶ` -` μ ή χ ιι _° ΠΟΝΤΙΩΝ, η
 ι ὲ|°"ρεΕ"°¦ τ' .Μπομπ _
σταριχοεί με καρε τροπο
ο 'εααανας ασος
Μο. στο πασίσιο τας προπμιτε
ι ί πατατα του _αγω-“ ι τ;
" Ι Βίκυς Φύσης του κυπέαασυ
ΙΙΙ!!
9 7 7 1 1 υ 8 85 Γραφει ο' τω: χαρα ιαίσα ή' “ ' επτα 7 7
Γραψε ΠΛΗΝ!" ΜΠΡΑ2ΙΩ'Η¦ (Μπίστι Ξ)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα