Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μειώσεις φόρων με τις νέες αντικειμενικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ω", Η! 'ΜΜΜ
ως ΜΜΜ επιστημόνων
ΠΕΜΠΤΗ
2Τ 'ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ 20%
ΔΡ. ΜΜΜ: ιοετ5
Τ.30€
ΔιοΡθΩτικεΣ  η 
"^ΡΕΜΒ^ΣΕ'Σ  .. .    
Στο  
ΛΣΦΛΛιΣτικο .~  7 -- .   ,
))|5·16. 25·26
Μ||(ΡΟΤΕΡΑ ΒΑΡΗ ΣΤΑ ΑΚ|ΝΗΤΛ. ΑΝΑΔΡοΜικΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΜΟ ΤΟΥ 2015
ΜΕ|||ΣΕ|Σ 'ΠΟΡΩΝ
με τι5 νέε5 αντικειμενικέ5
ΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ σε φόρου8, τέλη και
τεκμήρια φέρνουν οι νέεε αντικειμενικέ8 αξία των ακινήτων, που είναι ι· 7 < μειωμένε8 5%- 20% σε περιοχέ8 με τιμη
Πο^γΩρΗ «οΜΗρΕ|^» ζώνΠ8 650 έω8 4.000 ευρώ. Η 4·5 Ἡ
Γ |Α ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Εκρηξη
στο αγροτικό
μέτωπο
Με περίπου 6.000 τρακτέρ
οι αγρότεε κλιμάκωσαν το
κινητοποιησει8 τουε. ι: 29
Πτώση 5% έω8 20% στι8 τιμέ8 ζώνη8 από 650€ έω8 4.000€ σε όλη
τη Χώρα ' Ολε8 οι τιμέ8 ανα ζώνη και αναλυτικό Παραδείγματα
ἔ!ἰἰΕ!Ε!ἑ'ι
ιιιιιιιτι·ἔ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΣ ΒΟ
ΜΑΧΗ Ε"|Β|ΠΣ||Σ
η “ΜΕΝΑ “τι κι' ΣΦιιι“Ν·ι έ
Πυρετόε
επαφών Τσίπρα
στο Νταβόε
Κρίσιμε8 οι συναντήσω του
Αλ. Τσίπρα στο Νταβόε για το
ελληνικό ζητημα. Στη φωτο
γραφία με τον Τζ. Μηόιντεν. ”
;.:6-'| Το δραματικε5 ηρασηαθειε5 των ηροοφυγων και μεταναστων να αηοβιβαστουν με καθε δυνατο τροπο στη Λεσβο
κατέγραψε με τον φακό του το «Εθνοε». που βρέθηκε στο νησί του βορειοανατολικου Αιγαίου. πιο 27