Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
γ ' Υ. ©Μί|Μ!Η
ι τι ιιιιιιιιι  ς
. ο 'Μπιτ Ψ
 Ψ! κε). | α | 
¦_ ηρμι;Μιι “Μι 'γ _ ν.
· Η - · Δ
"·Π -ΔΔ · ΔΔΑμΔμ·
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4000 ΜΕΛΟΣ Με Ε.ι.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
' . Ο αριστοτελικος
1  θησαυροἰ και
 ζ η αυθεντικη γαστρονομἰα
 <<ανοἰγουν την Πόρτα»
` στους Γαλλους επισκέπτες
<<Σμμμετοχ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονἰας
στην 26η ΑθΚ0ΤΙ£Λ>> .η
Συζητηση στο Νταβός
Το τιροσφυγικὁ
τιρἑι·ιει να
ειντιμετωι·ιιστεἰ
συλλογικόΙ
ετιαναλειμβὁνει
ο Αλ.Τσἰι·ιρεις .Μ
Η Σαρτη υποδέχθηκε
με τιμες τα οστα
του ήρωα της
Θεοφανη Λουκακη 99
Με ειδικη διαταξη
Παραταση ενος ετους
στη δωρεαν
" 1η Μαθητικη 'Εκθεση
ι ·~··. '. ά
μ·Διμ ν“ · τ
τιεριθαλιμη _ _ ο ο ο.
για ανασφὁλιστους Τα τιαυσἰτιονα <<μαλακὡνουν>> «Ματιές στην πόλη μου
99 και τον ψυχικό τιὁνο το χειμώνα» 913
' Φωτογραφἰας με θεμα: