Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Προφητεία Αγίου Παϊσίου & "προφητεία" σιωνιστών για τον Ελληνικό λαό!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
2ι |ΑΝΟΥΛΡ|ΟΥ '  Με:: η
2οι8 ι ι  _ λ ` `  ι έ
380 ΕτοΣ τ  ο ” Γ ι . ζ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ο ι  ή ι  ~ τι
('|048'|) 388" ι ν ξ κε , ; :
τιΜι-ι ι ΕΥΡΩ  Διὶ   4
Ο γνωοτός οικονομολόγος
ατιοδομέί λέξη προς λέξη
τον Γιανη Βαρουφακη
"Διέτιρέιμέ σε μια συνέντευξη ποταμό ψευδους, έπινοήοέων
και ιδιοτιαθοι3ς συνδρόμου"
"Η μπαρουφα του Νέα Χ
και το ψέμα για τη δανειακή
ι... όΥ|0' αγρότες' στήριξη της Κίνας"
βΥήκσν σον αγωνα- ΣΕλιΔΕΣ 4-5,θ
'Ι'Ι ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΑΓΙΟΡΕΙ'Ι'Ι·ΙΣ ΓΙΑ 'Ι'Β ΙΙΕ'Ι'ΡΕΜΙΙΑ 'Ι'ΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 'Ι'Ι·ΙΝ ΙΙ0!ΙΙ·Ι
ΠΡΟΦΗΤΕ|Ι ΜΟΥ ΜΙΝΙ
"ΠΡΟΦΗΤΕ|Ι" Ι|ΩΝ|ΠΩΝ
ΠΙ τοι ΜΜΜ ιιοι ὁ
ΣΕ/||ΔΕΣ 23,24-25
Πρωτόκολλο των Σοφών της Σιών: "Ενας ευρωπαϊκός λαός θα καταβληθεί και θα υποδουλωθεί"!