Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στην "ουρά" 23 deals
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.οαἴτοτοΡοτίκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ι>0ννΕιι
δεςιιτίιτ Μονῆς" Ρουντ Ηε||αε Λ.Ε.
Τε|.: +30 210 6728890
απο": 'οίο@ροοετ-ηε|ια5.ετ
Μ.ρσυετ-ηείι858τ
Τέταρτο 20 Ιανουαρίου 2016 /τιμο: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΚΑ| ΕηιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 ·
Αριθμός φύλλου: 25.976
Χαρης Γεωργιαδης
ο υη. Οικονομικων της Κυηριακιίς Δημοκρατίας μιλα στη «Ν»
ΒΤΑ|ΗΟΥΗ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΑ ΜΠΑΟ|(Α
Ντόναλντ Τουσκ
ηρόεδρος του Ευρωηαίκου Συμβουλίου
σημερα στη Ν
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΗΑΜΕΗΟΥΗ
ΠΑ ΤΟ 2Ο'| Ο ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΑΝΕ|ΩΗ >1ο
ΗΟΕΜΒΡ|ΟΣ: '| 30 ΣΕΡ|
ΠΤΩΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΤΖ|ΡΟ
ΤΗΣ Β|ΟΜΗΧΑΗ|ΑΣ >1ο
οικονομία και τον Πολιτικό σταθερότοτα. Περί τα
 23 @Με βρίσκονται στα σκαριά και δεν θα είναι έκ- 2008 877 Φ
Πλοξο αν αυτό ολοκλορωθούν μέσα στον τρέχουσα
)  Π   Χρονια, εΠιβεβαιωνοντας μαλιστα τον εκτίμοσο τος 2009 Φ
Ρως ότι το 2016 μΠορούννα ολοκλορωθούν εοιΧειΤ'  ροματικές συμφωνίες Που θα ξεΠερέισουν τα '7 δισ. 2ο] Ο Φ
ο'  γ χ ευ ρω. Η Ρνν€ σομειωνει Πως υΠαρΧει μία ομαδα
Πε ί των 150-160 ελλονικὡν ετσι ειὡν ε Πολύ καλα
   ' οικονομικό στοιχεία Που μΠοροἴ3νναἐερδίσουν το 2ο] Ι Φ
εΠενδυτικό ενδιαφέρον. Εξαιρωντας τις μεγαλες συμφωνίες Που αναμένεται να Προσελκύσουν σομαντικέι 201 2 Φ
)  κεφαλαια στον ελλονικο οικονομία, κύκλοι τος αγο- - Μία Ε&Σ Με δισ. ευρω
ρας εΠικεντρωνουν τον Προσοχή τους σε καΠοιες ί
 ?μαντιἑές αἐιλἑι μικρότερου μεγέθουςχ συμφωνίες. 2013 Ο Αριθμός Ε&Σ Φ
τις σΧε ον ε αιες συμφωνιες Περι αμ ανονται
  >3 οι αΠοκρατικοΠοιοσεις (εκτιμώνται συναλλαγές 2ο] 4 Φ
_________________________________________________________ __ αξίας Ζ δισ. ευ ρὡ). αλλά και Μέσος στον τραΠεζ1Κό
κλαδο, με το Ρίοε1ο8οαο1ς να αΠοτελεί το μεγαλύτερο 201 5 Φ
) ΚΑΤΕΒΑ|ΗΟΥΗ
ΑΥΡ|Ο ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Ο| ΕΛΕΥΘΕΡΟ'
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ >3
[ΜΕ] '7 δισ. αΠό 1,4 δισ. το 201 5 υΠολογίζεται ότι θα είναι ο αξία των φετινών συμφωνιών
Στον «ου ρα» 23 αοο18
Οι εξαγορές του 2016 Που θα αλλάξουν το εΠιΧει ροματικό τοΠίο
Τις «Προδιαγραφές» να εξελιχθεί σε ένα έτος σομαντικων εΠιΧειροματικων κινοσεων διαθέτει το
2016, με βασικό Προσδιοριστικο Παραμετρο να αΠοκατασταθεί το κλίμα εμΠιστοσύνος στον ελλονικο
αΘ;11 των εΠόμενων ετων, ύψους Ζ. 75 δισ. ευ ρω. ενώ
σύμφωνα Παντα με τον Ρνν€ λίγες τικ σε88οα συναλλαγές θα ολοκλορωθούν μέσα στο 2016. >14 - 15
"Με" δραστηριότητα ΗΣ και μικρότερη αξία ανα συναλλαγη το 2015
ΑΡ|ΟΜΟΣ
Φέρνε· έσοδα η λίστα ΝΠ6ργΜνς 2008-2015 Φ 2008-2015
Σφίγγει ο κλοιός του ελεγκτικού μηχανισμού γυρω
αηό τους φορολογούμενους ησυ έχουν «φυγαδευ- ¦ ¦ ¦ ¦ , .
σερ) το χρῇμοτό τους στο εξωτερ|κόΙ στο ΜΜΜ Εγχωριες Εισερχομενες Εξερχομενες Εγχωριες Εισερχομενες Εξερχομενες
της εντατικσησίησης των ελέγχων για τον εντοηισμό
αδιίλωτων εισοδηματων. Ηδη το ΣΔΟΕ αηεστειλε
χθες τα ηρωτα 30 ειδοηοιητηρια σε φορολογουμε- μ
νους τα ονόματα των οηοίων βρίσκονται στη λίστα [°ξ'°λ°ΥΠ°Π]
Συναντηση Αλ. Τσίπρα 
ς Κυρ. ΜΜΜ" 4
Ι Τόσο ε' 
κοντό,
Μηόργιανς, ηροκειμενου να δικαιολογιίσσυν τις
καταθέσεις τους ηου εντοηίστηκαν στην τραηεΖα
υΒ5. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι οι 14 φορολογούμενοι ανταηοκρίθηκαν ηδη θετικα στις κλησεις, αφου
δεσμεύτηκαν να υηοβαλουν συμηληρωματικες
δηλωσεις καταβαλλοντας τους φόρους και τα ηραστιμα ηου τους αναλογουν. >9
ΑΗΓΕ| ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΟΟΕΣΜ|Α
Κίνδυνο εμΠλοκος στο διαΠραγμότευσο με τους Ι
 δανειστές φοβάται ο κυβέρνοσο, καθως μια τέτοια 
>10 αρνοτικο εξέλιξη θα έχει αναΠόφευκτα ως αΠοτέλεσμα
τον καθυ στέ ροσο τος αξιολόγοσος και κατ' εΠέκτασο
Τ'     τος συζοτοσος για τον αΠομείωσο του χρέους. Ολα (σελ. 25)
Ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ >26
τα κυβερνητικό στελέχη ανεξαιρέτως θεωρούν ως
«αιτία του Κ€ιΚού» το στασο Που τορεί το ΔΝΤ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα