Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΗΜερ“ΣιΑ ΠοιχΗΜΑΠκΗ ὰ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦ“ΜεριΔΑ ι | ¦ α 
- ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2628 , έ Π · Το σου πω ξεχωρίζουν
ΤεΤΑΡΤΗ 2ο ιΑΝοΥΑΡι0Υ 2016 ·ΤιΜ 1.300: . ° - Ξ Θ __ σο: Μερινέεκώμε8
ΚουΠόνι με ΣΟΥΠΕΡ
μονό οΠοδεκτό
Πσιχνίδισ!
- -¦!- ;_Μ-__.
-  <·Γ _| _Γ___ ____ ·““3` ι ιι; . “= ___ι - __
` · Ξεχωρίζουν τα:
ΜΠιῆμΠαο-Μιιαρτσεῆόνα,
... . θέῆτα-Ατῆέοκο,
'ο γ Λατσιο-ΓιουΒέντουε,
· @Χε5» σε |σΓιονίο, |τοῆία, ί ΕΒιαν-Μονακό . γ
Γαῆῆ ο, Αγγῆίο κσι Βέῆγιο 34 ` και Στανταρ-Γκενκ  ι
Ποροξυσμόε στον ΟῆυμΠιοκό ο 
με τη μεγόῆΠ ετιιστροφἡ
Μ  |~.`
Ε · Τι «παίζει» με ων ΜΜΜ
Δ ζ Β · Στον Μακ για 2,5 Χρόνια ο Μιω
"Η ""'"'Κ°Μ°"! Με ΜΜΜ" Με·
Μ «ΛΕΕΙ» Το" Διανα"
· Σενόριο για Ρόσι στο Ποδόσφαιρο,
Πὡ5 μτιοίνει τέῆοε στη «Φορτουνιοδο»
ῇΜ|||Κ|| ΤΗΣ ΒΥΡΛΣ '3 ΜΕ κι· ΜΝΉΜΗ!
ο Φοοῆ οι μπχανέ5 και για την αδειοδότηση